İnsanlığın Muhtaç Olduğu Gerçek Medeniyet KUR’ÂN KÜLTÜRÜ…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerim… Allâh’ın insanlığa gönderdiği son kitâb-ı âzamı. O’nda; Lâfız, mânâ ve hikmet iç içe. Ezelden ebede tüm devirler en hızlı ve en yavaş olarak aynı anda onda tecellî hâlinde. O tecellî içinde îmâna eren kalb-i selîm gönüller bambaşka ilâhî ve ulvî incelikler ile, bu fânî âlemde de sonsuz feyz ve hazlar […]

MEYVEYE DURAN FİDANLAR

YAZAR : Aşkar KUTLUBEY askarkutlubey@gmail.com Gün, gündüzün ikinci yarısının son demlerini yaşamaya doğru kaymış; toprak, güneşten aldığı enerjinin vermiş olduğu dinginlikle, gecenin karanlık kollarına, binlerce yıldır tekrarlanageldiği gibi yeni ve taze bir güne hazırlık için kendini bırakmaya doğru yol alıyordu. Gün batımına giden bu saatlerde, istikbâle ait bir tereke olarak elindeki erik fidanlarını bir anne rikkatiyle yavaşça yere bıraktı. Bu […]

ŞİİRDE VEZİN ve KAFİYE

YAZAR : HARUN ÖĞMÜŞ Şiirde vezni iltizam eden şairlerin itham edildiği en önemli husus; veznin peşine takılıp giderek tekellüfe düştükleri, mânâ ve kelime seçimini ikinci plâna attıklarıdır. Kendi adıma söyleyeyim ki, vezne giren her sözün şiir olduğu kanaatinde değilim. Bir sözün vezne uygun söylenmiş olması, onu mutlaka şiir yapmaz. Öyle olsa mevzûn düşen birçok cümle veya ibare şiir olurdu. Birkaç […]

Hazret-i Mevlânâ: «Keçinin gölgesini kurban etme!» DOSTLUK FEDÂKÂRLIKTIR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kurban keserken tekbir getiriyoruz: اَللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ لاَاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ İlk ifade; Allâh’ı yüceltmek. Son ifade; Allâh’a hamd. Bu; Allâh’ın yüceliğine kurban oluşu tescil eder. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, lütuflarla dolu. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, insanı hayranlıklar içinde bırakan muazzam tecellîlerle dolu. Tescil eder ki; […]

İKİ ŞİİR BİR TENKİT

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Hasan AKTAŞ; Ahmed Hâşim Okulu ve Misyonu adıyla bir kitap yazmış, Ahmed Hâşim hakkında veya onunla ilgili şiirleri de değerlendirmiş, -sağ olsun- bana ait olan Mûsıkî ve Hâşim’in Mısraını Tazmin başlıklı şiiri de değerlendirmeye değer bulmuş.1 Şahsımı neoklâsik olarak niteleyen Hasan Beyin, mezkûr şiirin her bir kıtası hakkındaki mülâhazalarını aktararak imkân ölçüsünde kısa […]

K VAR… K VAR…

YAZAR : Asım UÇAROK Bize dünyâ ve ukbâyı, muhakkak, Ebu’l-Kāsım kapusundan verir Hak!.. Harfleri birbirinden ayıran mahreçleridir. Türkçemizde, alfabede tek harfle gösterilse de aslında aynı olmayan sesler var. Kapak, kısık, kuş, koku gibi kelimelerdeki «K»ler ile; kepek, kişi, kâğıt, kâr, köpek, küçük gibi kelimelerdeki «K»ler aynı değil. Lâtin harflerine geçerken «ince Kâf (ك)» ve «kalın Qāf (ق)» harflerine tek bir […]

ÎMÂNIN ZAFERİ: ASALET TABLOSU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her girdaptan; İnsanlığın kurtuluşu ve selâmete çıkışı, ancak tevhid ve îman ile oldu. Beşeriyet; Hak’tan, hakikatten ve îmandan koptukça, insâniyetini yitirdi, dünyayı zulüm ve kan gölü hâline getirdi. En gerçek çare de; Daima îman ve İslâm oldu. Son peygamber Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bunun için geldi, bunun için çırpındı ve bunu […]

ZAMAN ve MEKÂN

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Bir arkadaşım dert yanıyor: “–Geçenlerde Üsküdar’da bulunan Fethi Paşa Korusu’na gittim. Yeni bir düzenleme yapmışlar. Yeni yürüyüş yolları açmışlar, eski yollardaki Arnavut taşlarını söküp yerine düz parke döşemişler, ağaçları budayıp seyrekleştirmişler. vs. Anlaşılan bayağı masraf etmişler, epey emek çekmişler. Ancak ne yalan söyleyeyim, benim hiç hoşuma gitmedi. Doğrusu eski hâli daha güzeldi. Nerede […]

GÜZEL KONUŞMANIN SIRLARINDAN BİRİ

YAZAR : Asım UÇAROK Güzel konuşmanın, güzel yazmaktan bir farkı vardır: Doğru telâffuz. Yazarken, esas aldığımız İstanbul ağzıyla yazarız. Konuşma ağzını, mahallî şîve farklılıklarını yazımıza yansıtmayız. Yazıda kullandığımız bilgisayar programları bile, bugün kısmen tashih tekliflerinde bulunuyor. Fakat iş telâffuza gelince ayrı bir ihtimam gerekiyor. Mahallî ağızla, memleket şîvesiyle konuşmak ayıplanacak bir şey değil. Bu, kendi içinde tutarlı bir ağızdır. Bazı […]

BAYRAM; RAMAZÂN’IN BİR İCÂZETNÂMESİDİR!..

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan aldığı bir eğitimi başarıyla tamamlayınca ona bir icâzetnâme, bir diploma verilir. Eğitim ne kadar zorluklarla dolu ise icâzetnâme o kadar değerlidir. Bu mânâda; Ramazân-ı şerif; Allah için gerek oruç, gerek ibâdetler, gerek içtimâî vazifeler etrafında bir fedâkârlık mevsimi olduğundan dolayı neticesinde Yüce Mevlâ bir bayram takdir buyurmuş. Bir bayram ki; Hazırlığı, madden […]

1 2 3 4 5 50