HAK DİN, İSLÂM’dır.

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Yüce Allah, insanoğlunu dünyaya tevhid dîniyle gönderdi. Yanına ilâhî sayfalar verdi. Tâ ki; Onları okusun, doğru yolu ve gidecek doğru adresi en doğru şekilde bilsin de, tekrar cennete mazhar olsun. Lâkin; Bu fânî dünya, çok yönden bir gaflet yurdu. Oyun, eğlence ve aldanış mekânı. Bu yüzden zamanla insanlar, şeytânî fısıltılar ve nefsânî dürtüler […]

BİR DİRHEM HUZURA MUHTAÇ

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com –Kardeşim sen bu numarayı al. Muharrem Hocaya ait… Durumunu anlat. O seni eli boş çevirmez. –Allah râzı olsun. Ne zaman arasam uygun olur? –Ne zaman istersen! Onlarda mesai diye bir şey yoktur. Tanıdığında bana hak vereceksin. –Tamam inşâallah. Çok teşekkür ederim. Yılmaz Bey, büyük bir heyecan ile ayrıldı arkadaşının yanından. Uzun zamandır unuttuğu, adını koymakta […]

ŞİİRDE VEZİN ve KAFİYE -2-

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Aruz vezni, bir manzûmenin mısralarındaki hecelerin uzunluğu, kısalığı (: med-kasr) ve sesli harfle bitip bitmeyişinde (: harekât ve sekenât) birbiriyle uyumlu olmasından ibarettir. Buna göre; ilk mısraın ilk hecesi sessiz (: sâkin) harfle bitiyor veya uzun telâffuz ediliyor (: memdûd) ise diğer mısraların ilk heceleri de ya sessiz harfle biten veya uzun telâffuz edilen bir […]

İnsanlığın Muhtaç Olduğu Gerçek Medeniyet KUR’ÂN KÜLTÜRÜ…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerim… Allâh’ın insanlığa gönderdiği son kitâb-ı âzamı. O’nda; Lâfız, mânâ ve hikmet iç içe. Ezelden ebede tüm devirler en hızlı ve en yavaş olarak aynı anda onda tecellî hâlinde. O tecellî içinde îmâna eren kalb-i selîm gönüller bambaşka ilâhî ve ulvî incelikler ile, bu fânî âlemde de sonsuz feyz ve hazlar […]

MEYVEYE DURAN FİDANLAR

YAZAR : Aşkar KUTLUBEY askarkutlubey@gmail.com Gün, gündüzün ikinci yarısının son demlerini yaşamaya doğru kaymış; toprak, güneşten aldığı enerjinin vermiş olduğu dinginlikle, gecenin karanlık kollarına, binlerce yıldır tekrarlanageldiği gibi yeni ve taze bir güne hazırlık için kendini bırakmaya doğru yol alıyordu. Gün batımına giden bu saatlerde, istikbâle ait bir tereke olarak elindeki erik fidanlarını bir anne rikkatiyle yavaşça yere bıraktı. Bu […]

ŞİİRDE VEZİN ve KAFİYE

YAZAR : HARUN ÖĞMÜŞ Şiirde vezni iltizam eden şairlerin itham edildiği en önemli husus; veznin peşine takılıp giderek tekellüfe düştükleri, mânâ ve kelime seçimini ikinci plâna attıklarıdır. Kendi adıma söyleyeyim ki, vezne giren her sözün şiir olduğu kanaatinde değilim. Bir sözün vezne uygun söylenmiş olması, onu mutlaka şiir yapmaz. Öyle olsa mevzûn düşen birçok cümle veya ibare şiir olurdu. Birkaç […]

Hazret-i Mevlânâ: «Keçinin gölgesini kurban etme!» DOSTLUK FEDÂKÂRLIKTIR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kurban keserken tekbir getiriyoruz: اَللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ لاَاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ İlk ifade; Allâh’ı yüceltmek. Son ifade; Allâh’a hamd. Bu; Allâh’ın yüceliğine kurban oluşu tescil eder. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, lütuflarla dolu. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, insanı hayranlıklar içinde bırakan muazzam tecellîlerle dolu. Tescil eder ki; […]

İKİ ŞİİR BİR TENKİT

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Hasan AKTAŞ; Ahmed Hâşim Okulu ve Misyonu adıyla bir kitap yazmış, Ahmed Hâşim hakkında veya onunla ilgili şiirleri de değerlendirmiş, -sağ olsun- bana ait olan Mûsıkî ve Hâşim’in Mısraını Tazmin başlıklı şiiri de değerlendirmeye değer bulmuş.1 Şahsımı neoklâsik olarak niteleyen Hasan Beyin, mezkûr şiirin her bir kıtası hakkındaki mülâhazalarını aktararak imkân ölçüsünde kısa […]

K VAR… K VAR…

YAZAR : Asım UÇAROK Bize dünyâ ve ukbâyı, muhakkak, Ebu’l-Kāsım kapusundan verir Hak!.. Harfleri birbirinden ayıran mahreçleridir. Türkçemizde, alfabede tek harfle gösterilse de aslında aynı olmayan sesler var. Kapak, kısık, kuş, koku gibi kelimelerdeki «K»ler ile; kepek, kişi, kâğıt, kâr, köpek, küçük gibi kelimelerdeki «K»ler aynı değil. Lâtin harflerine geçerken «ince Kâf (ك)» ve «kalın Qāf (ق)» harflerine tek bir […]

ÎMÂNIN ZAFERİ: ASALET TABLOSU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her girdaptan; İnsanlığın kurtuluşu ve selâmete çıkışı, ancak tevhid ve îman ile oldu. Beşeriyet; Hak’tan, hakikatten ve îmandan koptukça, insâniyetini yitirdi, dünyayı zulüm ve kan gölü hâline getirdi. En gerçek çare de; Daima îman ve İslâm oldu. Son peygamber Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bunun için geldi, bunun için çırpındı ve bunu […]

1 2 3 4 48