TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya,
Cehâletin mağduru yaraları sarmaya.

Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun,
Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun.

Andınız bayrak için, vatan için olmalı,
Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı.

Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun,
Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun.

Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın.
Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın.

Okuyun Kanunî’yi, Barbaros’u, Sinan’ı,
Görün Sultan Ahmet’te ihtişamı, îmânı.

Kendinizden başlayın yanlışları görmeye,
Arıdaki sabırla eksikleri örmeye.

Şiiri Fuzûlî’den, tıbbı İbn-i Sînâ’dan,
Öğrenin ki sesiniz duyulsun Viyana’dan.

Adınız gibi bilin; Gûrânî, Fârâbî’yi,
Anadiliniz gibi Kur’ân’ı, Arabî’yi.

Tek kanatla uçamaz kuş değil kartal olsa,
Ne din yürür ne de fen diğer ayak topalsa

Muallimlere saygı, bitmeyen göreviniz,
Olmalı yardımınız, mazluma ödeviniz.

Huy edinin helâli haramdan ayırmayı,
Haksızlık girdabında mağduru kayırmayı.

Muhabbet meclisinde hakkı tavsiye edin,
Sözlerini en başta, Hazret-i Muhammed’in.

Olmayın hakikate bîgâne bir talebe,
Son nefese dek koşun gerçek ilmi «taleb»e.