BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »

GÜZEL OKU! GÜZEL YAZ!

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Dinlersen sana sözüm; Güzel oku! Güzel yaz! Her düğüme tek çözüm; Güzel oku! Güzel yaz! Allâh’ın vahyettiği, Kur’ân’ın öğrettiği, Rasûl’ün emrettiği; Güzel oku! Güzel yaz! Kâinat bir kitaptır, «Zikrullah»tan hitaptır, Bilmemezlik ayıptır; Güzel oku! Güzel yaz! Sevgide okyanusu, Mevlânâ’yı, Yûnus’u, İnsan denen kāmûsu; Güzel oku! Güzel yaz! İlimle dolsun için, Anlamı yoktur hiçin. Niçini […]

Continue reading »

Koç Köroğlu!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Gün doğanda Çamlıbeller sislenir, Ünümüzü yolcu bilsin, yol bilsin… Dağdan dağa can dostuna seslenir, Bu destanı mızrap bilsin, tel bilsin… Güzellerin mavilisi, morlusu, Yiğitlerde yüreklerin korlusu, Aşk dediğin geçitlerin zorlusu, Sevdasını bülbül bilsin, gül bilsin… Koç Köroğlu kır atına binende, Bir o yana, bir bu yana dönende, Nâmert korkup kuytulara sinende, Hilesini sezdiğini yel bilsin… […]

Continue reading »

Cezasından Korkmalı!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Dostlarını ürkütür korkutması şeytanın, Mü’minse Mevlâ’sının cezasından korkmalı! Hilesinden korunup nefs denilen düşmanın, Âsî olup Hak ile nizâsından korkmalı! Yürümekten dolayı kör şeytanın izinden, Başımıza gelenler işlerimiz yüzünden, Bir kul yanlışı seçen irade-i cüz’ünden, Ördüğü kötülüğün kozasından korkmalı! Yazacağını yazdı sonra kurudu kalem, Bir harfi değişemez bir olsa bütün âlem, İzni yoksa gelemez başa […]

Continue reading »

TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya, Cehâletin mağduru yaraları sarmaya. Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun, Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun. Andınız bayrak için, vatan için olmalı, Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı. Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun, Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun. Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın. Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın. […]

Continue reading »

YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Ali HÜSREVOĞLU’ya- Yirmi sekiz harfe sığan kâinat… Çizgide sırlandı mücerret sanat… Resmederek, cezbederek, mest eder… Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat… Ney ile kardeş kalemindir, murat, Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat, Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı; Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat… İnce gubârîde mükemmel hasat, Dev azamet hükmü, celî saltanat… Taş ve kâğıt, lâl […]

Continue reading »