YAKARIŞ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Çözse Rabbim dilimin bendini efgān ederim, Şâyet efgānımı bir dinleyecek fert olsa! Ben onun rûhuna hep Fâtiha ihsân ederim, Sesi bâkî kalabilmiş, hani, bir mert olsa! Ne mugannîye, ne bir mutribe hâcet duyulur, Her gelen kendini dinler, bu sönük mecliste. Bir zaman seçtiği tenhâda figandan yorulur, Sonra birden silinir, gitgide artan siste. vezni: feilâtün / feilâtün […]

Continue reading »

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 1789 İnkılâbı’nın ardından, Fransız toplumu; on beş yıl tam bir karmaşa ve çalkantılı karışıklık yaşadı. Dövüşen asiller, duâ eden rahipler ve bu iki grubu beslemek için çalışan köylüler, orta sınıfı oluşturan ticaret erbabından oluşan toplum katmanları arasındaki mücadelelerden güçlenerek çıkan, orta sınıf burjuvalar oldu. İhtilâl sonrası beş yıl boyunca daha önce siyasî haklardan mahrum, üstelik […]

Continue reading »

TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya, Cehâletin mağduru yaraları sarmaya. Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun, Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun. Andınız bayrak için, vatan için olmalı, Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı. Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun, Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun. Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın. Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın. […]

Continue reading »

AHİ MECLİSİNDE SOHBET

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Mâzî toprağında yurdun âtîsi, Tohum bu mecliste atılır oğul. Birlik binasının muhkem çatısı, Emin eller ile çatılır oğul. Nefsine söz geçir, geniş ol geniş, Bilmediğin işi bilene danış, Diline hâkim ol, yerinde konuş, İnsan sözü ile tartılır oğul. Ölçerken tutasın doğru terazi, Hilekârın mahsul yetirmez yazı, Çok haramdan yeğdir, helâlin azı, İstikamet bulan kurtulur oğul. […]

Continue reading »

«BEZM-İ ELEST»İN NEŞVESİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com «Bezm-i elest»in neşvesi, Gönlümde bâkîdir yine… «Meclis o meclis, mey o mey, Sâkî o sâkîdir yine…»* Mestiz ezelden âşikâr, Mümkün mü olmak tevbekâr? Meyler süzülmüş, cezbedâr; Neyler Irâkî’dir yine… Attıkça ebrûsundan ok, Cânâna meylim oldu çok… Durdurmanın imkânı yok! Aşk, insiyâkîdir yine… Ahdeyledik cânân ile, Birlik olup kaç cân ile, Ol âşinâ yârân ile, Gönlüm […]

Continue reading »

FERSAHZÂDE HOCAMIZA BİR NAZÎRE

ŞAİR : Ramazan ŞAHAN ramsahan@gmail.com Bezm-i şuarâda bizler de varız. Ölçüden, tartıdan biraz anlarız. İsmi bilinmeyen garibanlarız. Fakat hânemizde şöhretimiz var… (Yaşar FERSAHOĞLU) Biz bu terbiyeyi aldık hocadan, Gurura varmayan izzetimiz var… Biz anlarız cümle, söz ve heceden. Mânâ sofrasından lezzetimiz var… Öğrencim her şeyim, hayatım ilim. «Of!» demeye varmaz yansa da dilim. Gam değil, olmasın dünyada malım. Bizim irfan […]

Continue reading »

RABBİM, DOĞRU YOLA İLET BİZLERİ!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Zaman kötü, şeytan güçlü, kulluk zor, Rabbim bizi doğru yoldan ayırma!.. Dalâlet, her gün çığ gibi büyüyor, Rabbim bizi doğru yoldan ayırma!.. Kuşatma altında inanç sahası, Savruluyor edep, ar ve dahası… Caddeler, sokaklar ibret levhası, Rabbim bizi doğru yoldan ayırma!.. TV’ler, şeytanın en has bölüğü, İnternet, koskoca şehvet çöplüğü, Bıkmadan emiyor fâiz sülüğü, Rabbim bizi […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Sen gönülden ver haber, çekmek için sevdâ mı yok? Kays isen mecnûna dön, sevmek için Leylâ mı yok? Dağ mı yok delmek için, Ferhâd isen vur kazmayı! Düşmek istersen eğer Mecnûn’a eş, sahrâ mı yok? Cevher-i Mûsâ’yı bul gayret edip sen tek hele! Bak cemâlullah tecellî eyleyen Sînâ mı yok? Mâsivâdan sıyrılıp kurtul hemen Ankā […]

Continue reading »