AHİ MECLİSİNDE SOHBET

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Mâzî toprağında yurdun âtîsi,
Tohum bu mecliste atılır oğul.
Birlik binasının muhkem çatısı,
Emin eller ile çatılır oğul.

Nefsine söz geçir, geniş ol geniş,
Bilmediğin işi bilene danış,
Diline hâkim ol, yerinde konuş,
İnsan sözü ile tartılır oğul.

Ölçerken tutasın doğru terazi,
Hilekârın mahsul yetirmez yazı,
Çok haramdan yeğdir, helâlin azı,
İstikamet bulan kurtulur oğul.

Sakın terk eyleme özde ihlâsı,
Sözünün eridir adamın hası,
İnsana yakışan edep libâsı,
Sanma bedestende satılır oğul.

İster demirci ol ister kalaycı,
Hiçbir zanaata bakma alaycı,
İşini sağlam yap, olma kolaycı,
Pabuçların dama atılır oğul.

Daim etrafınla yardımlaşasın,
Sabırla çalış ki dağlar aşasın,
«İnsanı yaşat ki devlet yaşasın»
Böylece menzile yetilir oğul.

Nâmerde bildirme sakın hâlini,
Harama düşmekten koru belini,
Fakire, yetime uzat elini,
El tutanın eli tutulur oğul.

Kul Hakkı der dünya fânîdir fânî,
Gelip de gitmeyen var mıdır, hani?
Vakit tamam olur; şah, gedâ, ganî,
Hepsi de toprağa katılır oğul.