Kur’ân Ahlâkıyla Ahlâklanmak

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-’ın amcasının oğlu Sa‘d bin Hişâm Hazretleri, Medine’ye gelip mü’minlerin annesi Hazret-i Âişe’den kendisine Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ahlâkını anlatmasını istemişti. Âişe Annemiz ona; “–Sen Kur’ân okuyorsun değil mi?” diye sormuş o da; “–Evet!” cevabını vermişti. Bunun üzerine Hazret-i Âişe; “–İşte O’nun ahlâkı Kur’ân idi.” (Müslim, Müsâfirîn, 139) dedi. Evet, […]

Continue reading »

KİTAPLARIN ANASI

Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Kulunum, kurbanınım, kimsem yok Sen’den başka, Sarpa sarmasın yolum, beni inandır aşka. Karanlık içindeyiz, yer-gök zifirî zindan, Sesimizi duyansın, balıkların karnından. Yıldızlar nasıl durur, hiç mi dönmez başları? İnsandan daha çoktur, dağın arkadaşları. Kitapların anası, derman olur her derde, Ondadır her güzellik, kötülüklere perde. Dağ okusaydı onu, olurdu paramparça, Bizim yüreklerimiz, neden hâlâ tek parça? O kitap […]

Continue reading »

“NÛN! KALEME ve YAZDIKLARINA AND OLSUN Kİ…” (el-Kalem, 1)

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsana hitap eden her fikir, her düşünce, her inanç; insanın nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğuna dair temel sorulara cevap vermek zorundadır. İnsan; başkalarını iknâ etmek, kendi safına çekmek ve bu sorulara cevap vermek için yazı, resim ve ses olmak üzere üç temel vasıta kullanmıştır. İnsanlara ulaşmak için kullanılan bu üç vasıtanın, müslümanlar tarafından kullanımı […]

Continue reading »

149. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız İnhiraflara, Hıyânetlere ve Sapıtmalara Karşı; Hak Yolculuğunda KİTAP ve SÜNNET TERAZİSİ Cetveller belirlerdi sınırları… Masa başında hazırlanan plânlar, hileler, komplolar… “Bizim çocuklar başardı…” diye haber verilirdi darbeler, uzaktaki çağdaş firavunlara… İşgalciler, sözde bağımsızlık vermişlerdi müstemlekelerine… İdarecileri, meclisleri, orduları olabi-lirdi bu ülkelerin. Fakat uydu olmak şartıyla. Üs vermek şartıyla… Dünyanın beşten küçük ol-duğunu kabullenmek şartıyla… Asırlarca haçlı ordularıyla gelmişlerdi. […]

Continue reading »

ŞEYTANIN ve NEFSİN GÜÇLÜ ve ZEHİRLİ SİLÂHLARI -1-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Şehvet, şöhret, servet… Fâiz, israf… Kumar, uyuşturucu, içki… Yalan, fitne, gıybet, iftira… Bunlar şeytanın bize hazırladığı tuzaklar… Bunlar hayat yolculuğunda bizi bekleyen en tehlikeli mayınlar… Bunlardan nasıl kurtuluruz? Takvâ ile… Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-, sahâbî arkadaşı Übey bin Kâ‘b’a sormuş: –Bana takvâyı müşahhas bir şekilde anlatabilir misin? Takvâ diyoruz da nedir bu takvâ? Demiş ki Übey […]

Continue reading »

KİTABIN DİLİ OLSA

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN demircan@istanbul.edu.tr Güzel bir ilkbahar sabahı; yaptığım araştırma için, Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ne gitmiştim. Havanın güneşli olmasına rağmen, hoş bir loşlukta olan kütüphanede iki kişi vardı. Selâmlaştık. Kütüphanedekilerden biri; sonradan öğrendiğime göre, emekli deniz albayı olan Senai Bey idi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı, eski haritalarla ilgili araştırması için buraya gelirmiş. Daha sonra kendisi ile […]

Continue reading »

O REHBER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Öyle bir rehberin uy ki yoluna, Gelişinden gaye merhamet olsun. Rabbinin katında O has kuluna, Bu varlığa sebep muhabbet olsun. Yüce Yaratan’dan getirsin haber, O tayin eylesin kulunu rehber, Duâsı müstecab sözü mûteber, Duâsına Hak’tan icâbet olsun. Âlemlerin Rabbi göndersin bizzat, Eylesin diyerek; herkes itaat, Rabbe bey‘at etsin edenler bey‘at, İtaati Hakk’a itaat olsun. […]

Continue reading »

Bir Mü’minin Şahsiyet, Karakter ve Îman Nişânesi: KİTAP ve SÜNNET

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Allah beyan etti: “(Öldükten sonra) •Bize kavuşmayı beklemeyenler, •Kendilerine, •Âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman, Dediler ki: ‒Ya bundan başka bir Kur’ân getir, ‒Ya da bunu değiştir!” (Yûnus, 15) Hazret-i Peygamber’in yüzüne karşı böyle dediler. Câhiliyye bilgiçleri, daha o zamandan Kur’ân’a -hâşâ- ayar yapmaya kalkıştılar. Cenâb-ı Hak, aynı âyette ferman buyurdu: “De ki: ‒Onu kendiliğimden […]

Continue reading »

DÎNİN İKİNCİ KAYNAĞI…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bize İslâm’ı getirdi. İslâm, Hazret-i Âdem’den beri binlerce peygamberin insanlığı davet ettiği hak dînin adı. Son dînin de adı. Peygamberler; «rasûl: Elçi» ve «nebî: Haberci»dirler. Yüce Allâh’ın tâlimatlarıyla ümmetlerini irşad ve ıslah ederler. Her biri Allah’tan vahiy alır fakat her biri vahiy olarak ümmetlerine tebliğ […]

Continue reading »

“KİTAP, SÜNNET HA, SÜNNET!” DİYEN HOCAMIZA

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Muhterem Hocam, İnternette dinledim. Bir konuşmanızda yadırgayıcı bir ifadeyle başlıkta tırnak içerisine aldığım ifadeyi kullanıyor, Sünnet’in Kitâb’ın yanında zikredilerek onunla eşitlendiğini, dolayısıyla Kitâb’ın otoritesine halel getirildiğini vurgulamaya çalışıyorsunuz. Tabiî Sünnet için bunları söyleyince icmâ ve kıyas için öncelikle söylemiş oluyorsunuz. Buna göre müslümanlar; sünnet, icmâ, kıyas gibi delilleri Kitâb’ın yanı sıra ve onunla […]

Continue reading »
1 2