NE GAM BÂKÎ ne DEM BÂKÎ

Sami GÖKSÜN Zamanında dervişin birinin yolu bir köye uğrar. “−Beni burada birkaç gün ağırlayacak kimse var mı?” diye sorar. Köylüler; “−Bizim durumumuz pek yok ama seni ağırlayacak iki kişi var: Biri Şakir diğeri Haddâd’dır. Şakir’e gitmen senin için daha iyi olur.” derler. Ve derviş Şakir’in evine varır. Durumunu arz eder. Kabul görüp orada güzel bir şekilde ağırlanır. Gün gelip oradan […]

Continue reading »

BOSNA-HERSEK NOTLARI -1-

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Millet olarak kendimizi çok mühimseriz, bizsiz hiçbir iş olmayacağını düşünürüz. Önemli bir hâdisede adımız geçmezse burukluk duyarız. Dış politikada ve devletler arası münasebetlerde de durum böyledir. Bu sebeple -bir vatandaş olarak ülkemin dış politikada ağırlığının olmasını elbette büyük bir hırsla arzu etmekle birlikte- öteden beri bu sahada da kendimizi biraz fazla mühimsediğimizi düşünür(d)üm. […]

Continue reading »

TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya, Cehâletin mağduru yaraları sarmaya. Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun, Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun. Andınız bayrak için, vatan için olmalı, Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı. Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun, Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun. Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın. Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın. […]

Continue reading »

Duraklama Dönemi (1579-1699) OSMANLI-AVUSTURYA REKABETİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com OSMANLI-AVUSTURYA (1593-1606) SAVAŞLARI Sokullu Mehmed Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle «Duraklama Dönemi»ne giren Osmanlı Devleti’nin bu dönemde en çok savaştığı ülke, Avusturya olmuştur. 1593’ten 1606’ya kadar süren ve Kanije Zaferi’nin de kazanıldığı Osmanlı-Avusturya savaşları; Avusturyalılar tarafından «Uzun Türk Savaşları» ya da «Uzun Savaşlar» diye adlandırıldığı gibi, ilk çatışmalar 1591’de başladığı için, «15 Yıl Savaşları» olarak da […]

Continue reading »