TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya, Cehâletin mağduru yaraları sarmaya. Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun, Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun. Andınız bayrak için, vatan için olmalı, Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı. Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun, Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun. Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın. Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın. […]

Okumaya Devam Edin...;

Müslümanların İkinci Baharında; İSLÂM DÜŞÜNCESİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm düşüncesinde umumiyetle üç metot olduğu kabul edilir. Bunlar kelâm, felsefe ve tasavvuftur. Kelâm; nassı dikkate alan, fakat onu akılla anlayıp desteklemeye çalışan metottur. Ancak mütekaddimîn (öncekiler) denilen Gazâlî (ö. 505) öncesi kelâm ile müteahhirîn (sonrakiler) denilen Gazâlî sonrasındaki kelâm arasında da belirgin bir fark vardır. Mütekaddimînin aksine müteahhirîn metot bakımından Mûtezile’ye yaklaşarak […]

Okumaya Devam Edin...;

İLİM VE BİZ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Gerçekleri görmeye, bizimle açıldı göz, Dilimizle tatlandı acıyı acıtan söz… İlk emri; «Oku!» olan bir dînin mensubuyuz, Onun için taşlara eğilip sürmeyiz yüz!.. «Yaratılanı sevdik Yaratan’dan ötürü» Sevgimizle ısıttık, ilkbahara döndü güz. Hükmümüz yalnız dışa değil, çoğu kez içe, Muhyiddin Arabî’nin avucunda söndü köz. Hak yoluna ter gerek, medreseye talebe, Sorulunca namzet kim? Bir […]

Okumaya Devam Edin...;