«SÖZ MEYDANI»NA TERBÎ*

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) – (Yahya Kemal BEYATLI) Cihân O Dürr’e sadef oldu kün fekân olalı, Felek O Nûr’u tavâf etti âsumân olalı, Zamân O Gül gibi gül görmemiş zamân olalı, Gülün güzelliği dillerde dâstân olalı. Görünce gözler o ummânı, hiç bakar mı göle? Kerem saçan eli tutmuş gönül, bakar mı ele? Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne […]

Continue reading »

SELİMNÂME Ridâniye -1517-

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Memlûk’ten arta kalan öfkeyle etti kıyâm, Kalmasın silâh tutan Mısır’da hiçbir adam! Tuttu Nil vadisini baştan başa, direndi, Seferber olmuşlardı orduya karşı tamam! Kölemen atlıları yiğitçe saldırsa da, Saf saf olan gāzîler erittiler bi’t-temâm. Nihayet mücâhidler kesin hücuma kalktı, Görülmeli savaşın sonunda bir ihtişam. Ridâniye cephesi birden yere serildi, Kahire’nin fethiyle başlamıştı bozgun tam. Büyük veziri, […]

Continue reading »

YAHYA KEMÂL’İN DİLİNDEN BAYRAM NAMAZI

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Bereketiyle evimize gelen, bedenimizi onarıp, rûhumuzu tamir eden ayların sultanı Ramazân-ı şerîfin bütün güzelliklerini yaşamaya çalışanlara ne mutlu! Ramazan ayı denildiğinde aklımıza ilk gelen şeylerden birisi de iftar sofralarıdır. Biliriz ki iftar sofralarının tadı misafirle çıkar. Dede Korkut; “Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi.” derken bedduâ etmiyor aslında. Bizi, evlerimizi misafirle şenlendirmeye çağırıyor. Fahr-i […]

Continue reading »

SELİMNÂME

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Mercidâbık -1516- Seyretsin artık felek Hakk’ın şehsüvârını, Fethetti bir seferde nebîler diyarını… Mührünü vurdu kader bugün Mercidâbık’a, İslâm’da birlik neymiş, gör savaş meydânını. Bu dâvâyı hâl için Memlûklü Padişahı, Nesi varsa sarfetti bi’l-cümle emvâlini. Müthiş bir hırsla o gün, saldırdı Memlûklüler, Sürdü harp meydanına sayısız silâhını. Gülleler yağmur gibi yağıp yerle bir etti, Haksız yere giydiği […]

Continue reading »

SELİMNÂME

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Toplayış -1515- Tebriz’e doğru uçtu bu fethin hümâları, Görmedi böylesini İran’ın semâları. Bu halkı tevhid için dövüşen yiğitlerin, Yüz şehre dikilmişti bu zafer sancakları. Gönüller tek merkezde toplanıp bir olmalı, Mademki kâinatta bir tane Mevlâları. Şîa’nın zincirini her köşede kırmaya, Azmetmişti askerin yiğit kahramanları Maraş’ı, Kayseri’yi fethetmişti bir yiğit, Yükseldi Rabbimiz’e yürekten duâları. Selim kılıcı sildi […]

Continue reading »

SELİMNÂME

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Yahya Kemal BEYATLI SELİMNÂME Çaldıran -1514- Işık saçmakta tuğlar, vermekte hücuma şan, Kan saçan onca kılıç, vermez düşmana eman. Karıştırdın ey kader haşırla neşri bugün, Kıyâmeti andırdı, sanki bu bir imtihan. Büyük bir öfke ile saldırdı o râfızî, Tâlih güldü bizlere sol cenahta pek yaman. Rumeli Beylerbeyi, asker kana belendi, O gün üç Malkoçoğlu eyledi fedâ-yı […]

Continue reading »

SELİMNÂME Başlayış -1514-

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Yahya Kemal BEYATLI Eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl ü per gelür. Devr-i fütûhu Sûr-ı Sirâfîl müjdeler, Hak’tan nizâm-ı âlemi te’mîne er gelür. Ebvâb-ı Ravza-i Nebevî’den firiştegân, Cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelür. Derk ettiler ki merkad-i pâk-i Muhammed’e, Rûhu’l-Kudüs’le Arş-ı Hudâ’dan haber gelür. Rûy-i zemîni tâbi-‘i fermânı kılmağa, Sultan Selîm […]

Continue reading »

SON NAZLAMA

ŞAİR : Memmed ASLAN -Engin şair Yahya Kemal Beyatlı’ya- Ne hoş yazmış Allah, bu dünya, eda, Nazlı menekşeler, kundak üstünde… Âlem öz keyfinde, böcek de, kuş da; Deme ki: ben yokum bu hâk üstünde. Her tepe bir koyun, ben çoban idim; Yere de, göğe de heyecan idim! Ben nerden bilirdim; nere can idim?! Boy atıp bitmiştim toprak üstünde. Yanan ocağımda […]

Continue reading »

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI İSRAF -3-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN HAVA ve OKSİJEN İSRAFI Bu yazımda da, dilim döndüğü kadar hava ve oksijen israfı üzerinde durmak istiyorum. İkisi de çok kıymetli, fakat ikisinin de yeteri kadar kıymetini bildiğimizi zannetmiyorum. Hava Mevlâ’mın insanlara verdiği en büyük, en değerli bir lütufdur. Gıdasız birkaç gün durabiliriz, susuz bir-iki gün durabiliriz, içeceğimiz, kullanacağımız suyu arayabilme zamanımız vardır. Ama hava öyle […]

Continue reading »

ÖMRÜN SON FASLI ve…

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Belli bir yaştan sonra insan, dönüp bakıyor da ardına; içerisinde güzelliklerin olduğu kadar acıların da saklandığı bir sürü kırık dökük yıl… Adına ömür denilen doğumdan ölüme varoluş süresi… Yûnus Emre’nin; Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi… Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi… diye tanımladığı; Yahya Kemal BEYATLI’nın; Fânî ömür […]

Continue reading »
1 2