GİDERİM

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com «Kal!» diyorsun ya; imkânsız, Gün gelir, geçer giderim. Boş kafestir beden cansız, Kuş gibi uçar giderim. Vedâ ederim yurduma, Dönüp bakamam ardıma, Düşüp de kendi derdime; Herkesten kaçar giderim. Tabip bilmez bu yarayı, Herkes bekliyor sırayı, İyi kötü, ak-karayı; O zaman seçer giderim. Belki bitmeden emelim, Ansızın gelir ecelim, Noksansa sâlih amelim; Figanlar saçar giderim. Kulak veremem […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZAN ve HÜZÜN

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Kasım ayının bitmesine birkaç gün kalmıştı. Ömer Ali ve eşi Hacer kahvaltıya oturmuşlardı. On bir aylık oğulları Fatih, hâlâ mışıl mışıl uyuyordu. Ömer Ali sükûta bürünmüş hiç konuşmuyordu. Hacer, eşini dikkatle izliyor, niçin bu kadar dalgın olduğunu yüzünden anlamaya çalışıyordu. Altı yıllık evliydiler. Onu hiç bu kadar dalgın görmemişti. Ömer Ali, çayına üçüncü kez şeker atınca dayanamadı; […]

Okumaya Devam Edin...;

RUBÂÎ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ -Rahmetli Memduh CUMHUR’a- Bastırdı kış âniden, vedâ vakti yaza, Teşrinlere girmeden tutulduk ayaza. Derdim yeni bir bahardır ömrün kalanı… Sultantepe’den bakıp duraydım Boğaz’a.

Okumaya Devam Edin...;

BÖYLE BİR HÂL OLDU BANA

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Doğdum, kucağına aldı kokladı, Yaşadıkça yüreğinde sakladı; «Baba» diyecektim, dil oldu bana… İlk adım atarken elinden tuttum, Sonra gideceğim yeri unuttum; Babam hatırlattı, yol oldu bana… Yürüdük dikenli, taşlı yollarda, Bekledim, gözlerim yaşlı yollarda; Gözyaşımı silen el oldu bana… Aklımca her şeyi bilirdim güya, Ama muhtaç oldum bir yudum suya; Coştu ırmak oldu, göl oldu […]

Okumaya Devam Edin...;

VEDÂ GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Şinâsî-yi Mevlevî’yi tazmin- “Derûnu âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar.” Melâmet mülkü bir kâşânedir, vîrâne sansınlar. Ezel nakkāşı tasvîr eylemiş cânâneyi canla, Gönül yârin mekânıyken neden boş hâne sansınlar? Hayâtın sırrı gizlenmekde sevdâ imtihânında: Hayâl ufkunda beyhûde dönen pervâne sansınlar. Bu fânî âlemin geçdik melâliyle visâlinden, Hakîkatde keder çokdur bırak bir tâne sansınlar… Figānın Arş’a yükselsin […]

Okumaya Devam Edin...;

HAKK’A VUSLAT ve ÜMMETE VEDÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK İki Cihan Serveri Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in mübârek velâdetleri de, yüce Rabbimiz’e irtihalleri de Rebîulevvel ayında ve pazartesi gününde meydana gelmiştir. Mübârek ve kutlu doğumun, 20 Nisan 571 olarak hesap edildiğini ve son yıllarda bu vesile ile Efendimiz’i hatırlamaya vesile olacak programlar düzenlendiğini bilmekteyiz. Efendimiz’in vefatı da, 8 Haziran 632 mîlâdî tarihine tesadüf etmektedir. Yüce Dost’una yolculuklarının […]

Okumaya Devam Edin...;

KIŞ GELDİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Oyunla geçirdik en güzel çağı, Şimdi başımıza yaman iş geldi. Siyah saçımıza düştü kırağı, Beden ülkesine gayrı kış geldi. Açılan çiçekler solmuyor sandık, Yalancı bahara nasıl aldandık? Daldık bir uykuya kışta uyandık, Geçen günler sanki hayal, düş geldi. Çiçek soldu, yaprak düştü, yaz bitti. Dil yoruldu, yürek sustu, söz bitti. Bitmez denen günler ne de […]

Okumaya Devam Edin...;

VEDÂ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Beni yalnız koyup vedâ ederken, Sensiz buralarda artık kalamam. Dağ gibi yüreği yakıp giderken, Acını dindiren derman bulamam. Neden gül cemâlin somurtup solmuş? Bakışın kararıp, gözlerin dolmuş, Niçin müşfik kalbin kaskatı olmuş? Şefkatinden başka bir şey dilemem. Varlığın dünyama en güzel ihsan, Seninle tam olur bendeki noksan, Hicranla yaşasam bile sen yoksan, Ömrümde […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜL ŞEHRİ’NİN KIZINA

Şükran IŞIK   Bizden selâm götürün Gül Şehri’nin kızına, Rûhunuzu süsleyin Medîne yıldızına! Mecnun kapının tozu, ey Medîne leylâsı, Bizim de boynumuzda o sevginin halkası. Tatlı dilinle doldun gönlümün peteğine, İstanbul’un bahârı dökülsün eteğine! Rüzgârın ipek eli, yokla onu seherde, Okuduğu duâyı bize ilet ezberde… Şükran’la ışık oldum yüzüne bakmak için, Dağlardan Gül Şehri’ne eriyip akmak için… Neşe saçar, nur […]

Okumaya Devam Edin...;