KIŞ GELDİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Oyunla geçirdik en güzel çağı,
Şimdi başımıza yaman iş geldi.
Siyah saçımıza düştü kırağı,
Beden ülkesine gayrı kış geldi.

Açılan çiçekler solmuyor sandık,
Yalancı bahara nasıl aldandık?
Daldık bir uykuya kışta uyandık,
Geçen günler sanki hayal, düş geldi.

Çiçek soldu, yaprak düştü, yaz bitti.
Dil yoruldu, yürek sustu, söz bitti.
Bitmez denen günler ne de tez bitti.
Dönüp baktım koca dünya boş geldi,

Payımız olmamış dünde gayretten,
Titrer her yanımız şimdi hayretten,
Nasip alıp dünya denen nimetten,
Gününü gün etmek cana hoş geldi..

Vedâ ettik mevkilere, ünlere,
Hicranı devrettik gelen günlere,
Nedâmetle göz attıkça dünlere,
Kul Hakkı’nın gözlerinden yaş geldi.