TEVEKKÜL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Yoktan var edeni bil, Gerisine karışma! Hakk’a âsî dili dil, Gerisine karışma! Ruhsuz bedende çulsun, Bîçare âciz kulsun, Kinin nefsine olsun, Gerisine karışma! Gurura, kibre darıl! Sevgi suyuyla karıl! Vahyin ipine sarıl! Gerisine karışma! Hayırda ol çift kanat, Menziline koşan at, İyilik yap suya at, Gerisine karışma! Ömrü zikirle doldur! Kurtuluşa yol budur, Gösterişten […]

Continue reading »

ÂHİRET GEREK

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Mîzânı düşünüp mihenk aradım, Anladım dünyaya âhiret gerek… Kâinat denilen mülkü taradım, Anladım dünyaya âhiret gerek. Damlada deryâyı görünce şaştım, Zirvede esrâra böyle ulaştım, Ankā kanadında kaç çölü aştım, Anladım dünyaya âhiret gerek. Çiçekte tebessüm idrakin önü, Gelgitler dışında menzilin yönü, Hesaba vurarak ânınca dünü, Anladım dünyaya âhiret gerek. Maharet yoklukta varlığı görmek, Tevekkül […]

Continue reading »

Gerek Var mı Söze Böyle?..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kalk bir ömrü ihyâ eyle; Baharı sar güze böyle!.. Esrârı duy, hayâ eyle; Gaybı gelme yüze böyle!.. İbretle gör sağı-solu; Hatır gözet, hoş tut kulu!.. Sabret, budur takvâ yolu; Nefsi indir düze böyle!.. Gönül, ahdi koyma elden, Hak virdini salma dilden, Kul payını al ikbalden; Hikmet doğdu göze böyle!.. Çöz bu yükü tut ışığa; Nefsi […]

Continue reading »

KALBE ÜMİT AŞISI

YAZAR : Sami GÖKSÜN Müslüman, Allâh’a teslîmiyet duygusu içerisinde olmalıdır. Teslîmiyetinde de üst noktada olmalıdır. Bunun da en önemli unsurlarından birisi ümitvâr olmaktır. Hâdiseleri iyiye yorma, ümit ve şevki canlı tutmak pek mühim bir haslettir. Mü’min; Cenâb-ı Hakk’a olan tevekkülünde, en küçük bir tereddüt göstermemelidir. O’na dayanıp güvenmeli ve O’ndan hakkıyla korkmalıdır. Böyle bir yolun yolcularına, Cenâb-ı Hak her türlü […]

Continue reading »

Beyaz Korkular

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Haramdan el çektiren korkulara talibiz. Bu fikir pazarında yenilsek de galibiz. Allâh’a yaklaştıran gam, keder cana minnet, Var mı bundan güzeli, daha büyük bir nimet… Tevekküle sarıldık, esir aldık korkuyu, Sildik hayatımızdan gaflet dolu uykuyu. Âleme âlim gerek renkleri tasnif için, Doğru tartılan suyu doğru bardaktan için. Korkumuz ne maîşet, ne dünyalık ünümüz, «Dâr-ı […]

Continue reading »

«İNSAN ARIYORUM!»

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Son günlerde medyada fazlaca yer tutan suç vakalarına bakıldığında «öfkeye hâkim olamama», «hırsa yenik düşme» gibi insan olma zâfiyeti ile işlenmiş suçlarla değil, daha çok psikopat kişilerin yapabileceği, insanlık dışı suçlarla karşılaşıyoruz. Psikopati; pişmanlık-suçluluk duygularının olmadığı, en tehlikeli kişilik bozukluklarından biridir. Psikopat kişilerin; beyinlerindeki empati merkezi bozuktur ve sevme yetenekleri yoktur. Yaptıkları hiçbir […]

Continue reading »

İNANMAK

YAZAR : Ahmet ZİYLAN İnanmak her şeyin başı. Kullukta da bu böyle, iş adamlığı, eğitim ve benzeri şeylerde de böyle. İnsanın inancında bir problem varsa, işlediği amellere bakılmıyor bile… Bir anlam ifade etmiyor, bir işe yaramıyor. İnanmayan zaten, harekete de geçemiyor. Geçse de tereddütlü. İlk fiskede yıkılıyor. Başta kendisi inanacak insan. Başaracağına, yapacağına, ulaşacağına önce kendisi inanacak. Her gün yatsıdan […]

Continue reading »

HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tefekkür et ilkte sonu; Bir hoş bahtın izisin sen!.. Çöz mânâyı, şekli, tonu; Arzın tüten közüsün sen!.. Bu ne gamdır, bu ne efkâr? Yol ver, dinsin bu intizâr!.. Gül tenine eyle nazar, Ömrün kışı, güzüsün sen!.. Gönül hâl bil, hatır eyle; Ömrü ömre hazır eyle!.. Âdem’e sor, sabır eyle; Kör İblis’in kozusun sen!.. Tevekkülde gör […]

Continue reading »

Ebedî Hayatın Kapısında; ÖMRÜN SON DEMLERİ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kâinatta, canlı-cansız her şey, hikmetine binâen fânî; «bâkî» olan ise, sadece onu yaratan Allah Teâlâ -celle celâlühû-. İnsan mahlûkat içinde «ilâhî nefha»ya mazhar olarak, en şerefli ve en güzel kıvamda yaratılmış bir varlık. Bu fevkalâde yüksek vasfı dolayısıyla; bütün mahlûkat kendisine musahhar kılınarak, yüce Yaratıcı’nın yeryüzündeki halîfesi olma gibi son derece mes‘ûliyetli bir vazife […]

Continue reading »

SAÂDETHÂNEM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Eller hünerlidir, diller duâlı, Dostluklar kol gezer gönül yurdumda. Gözler süzüm süzüm, bakış mânâlı, Yürek aşkı sezer gönül yurdumda. Buralarda nefret, haset görünmez, Düşmanlık üç günden fazla barınmaz, Kimse ömrü billâh yerde sürünmez, Fakir aczi ezer gönül yurdumda. Engin yüreklerde duygular kanat, Tevekkülle içten yaşanır hayat, Sonsuzluk sevdası en büyük sanat, Hayat tesbih dizer […]

Continue reading »
1 2 3 4