TEVEKKÜL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yoktan var edeni bil,
Gerisine karışma!
Hakk’a âsî dili dil,
Gerisine karışma!

Ruhsuz bedende çulsun,
Bîçare âciz kulsun,
Kinin nefsine olsun,
Gerisine karışma!

Gurura, kibre darıl!
Sevgi suyuyla karıl!
Vahyin ipine sarıl!
Gerisine karışma!

Hayırda ol çift kanat,
Menziline koşan at,
İyilik yap suya at,
Gerisine karışma!

Ömrü zikirle doldur!
Kurtuluşa yol budur,
Gösterişten uzak dur!
Gerisine karışma!

Sakın Nûr’u gözünden,
Çıkmayasın sözünden,
Durma yürü izinden,
Gerisine karışma!

Gün ermedi sabaha,
Saniyeler var daha,
Tevekkül et Allâh’a,
Gerisine karışma!