ANAMIN ÇİLESİ

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

-Rahmet duâlarıyla-

Direnip hoyratça esen yellere,
Kadere rızayla bakıp durmuşsun.
Can yakan sükûtu verip dillere,
Kendi yüreğine kendin vurmuşsun.

Tutuşan yüreğin köz olmuş kırk yıl,
Ne acılar görmüş ağaran saçın.
Teselli etmemiş ne söz, ne akıl,
Dingin dirençlerle parlamış taçın.

Evlât acısıyla dağlanmış sînen,
Gözyaşın içine akmış Yûsuf’ça.
Paylaşılmaz bir dert sarmış yakînen,
Duâların yoldaş olmuş suhufça.

Dört yanın gurbetmiş, kaybolmuş sesin,
Kendi duvarını kendin örmüşsün.
Âhiret özlemi dolmuş nefesin,
Koca bir ömürde neler görmüşsün…

-Kıymetli şairimizin; geçtiğimiz ay Hakk’ın rahmetine kavuşan, muhterem annelerine Cenâb-ı Mevlâ’dan rahmet diler,
merhûmenin rûhuna, bir Fâtiha-i şerîfe ve üç ihlâs-ı şerif okumalarını, okuyucularımızdan istirhâm ederiz.-

BABAMIN SABRI

-Rahmet duâlarıyla-

Ezberimde yüzündeki tebessüm,
Boynu bükük, bir bilinmez âlemdin.
Zorlu topraklarda açılan gülüm,
Tevekküle sığınan pür elemdin.

Nice zahmet yüklenmişsin sırtına,
Hep dönüp bakmışsın boşa ardına,
Katlanarak şu dünyanın derdine,
Dervişâne yanan içli keremdin.

Çarşıda, pazarda adın sayıldı,
Dürüstlüğün dört bir yana yayıldı,
Ne âh ettin, ne feryâdın duyuldu,
Günümüzde bir İbrahim Etem’din.

Kuru daldan verim almak pek zordu,
Acılar avcunda tutuşan kordu,
Ne kendin söyledin, ne soran sordu,
Bakışınla merhamet ve sitemdin.

Besmeleyle açılırdı dükkânın,
Zor günlerde boşalırdı dört yanın,
Yalnızlıkla yandı yüreğin, canın,
Tevekkül mülkünde dolan çilemdin.

Yürek yangınıyla çağlayan pınar,
Altında bir şilte, üstünde çınar,
Şimdi hasretinle ciğerim yanar,
Kendini yazmayan kırık kalemdin.

El emeğin tığ teberle işlerdi,
İğne iplik yüreğine işlerdi,
Hak’tan gelen hep olağan işlerdi,
Özlediğim, can attığım sînemdin.

Yıkılan ocakta yitik ümittin,
Sönen ateşlerde solgun yiğittin,
Yine de sönmeden yanarak gittin,
Gözlerimde damla damla dîdemdin.

Bağdaş kurup çöker iken sofraya,
Siper idin bin dikenli tafraya,
Mevlâ deyip yönelirken uhrâya,
Dost başına merhem kadar elzemdin.