Gerek Var mı Söze Böyle?..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Kalk bir ömrü ihyâ eyle;
Baharı sar güze böyle!..
Esrârı duy, hayâ eyle;
Gaybı gelme yüze böyle!..

İbretle gör sağı-solu;
Hatır gözet, hoş tut kulu!..
Sabret, budur takvâ yolu;
Nefsi indir düze böyle!..

Gönül, ahdi koyma elden,
Hak virdini salma dilden,
Kul payını al ikbalden;
Hikmet doğdu göze böyle!..

Çöz bu yükü tut ışığa;
Nefsi bağla dört eşiğe!..
Od kâr etmez bu âşığa;
Rahmet indi köze böyle!..

Gel hilkatten al haberi;
Can seyrinde gör neferi!..
Tevekkül et, bul gevheri;
Dal bu derin ize böyle!..

Varım çile, yokum ezâ;
Sevgi varken nedir nizâ?..
Kader bende, bende kazâ;
Gerek var mı söze böyle?..

6 Mayıs 2015, Ankara