Zamanın, Mekânın ve İnsanlığın Hayran Olduğu; KUL PEYGAMBER!

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   Allah Teâlâ kâinâtı yarattığından beri, diller O’ndan daha değerli bir insanın adını anmadı. Gözler, O’ndan daha güzelini görmedi. Kulaklar, O’nun sesinden daha güzel bir ses duymadı. Lisan O’nu anlatmaktan, kalem O’nu yazmaktan âciz kaldı. Hiçbir kelâm O’nu tam mânâsı ile anlatamadı.   O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bebekliği de, gençliği de, yetişkinliği de harikulâde […]

Continue reading »

O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -8-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi (Şefkat ve Merhameti) اَرْحَمُ الرَّاحِمِين Her şey; «Merhametlilerin en merhametlisi!» olan Allâh’ın muhteşem rahmetinin eseri… Yine zerreden kürreye yaratılmış olan her şey, en muhteşem hikmet ve sırlarla müzeyyen bir hâlde… İlâhî kudret akışları ve mûtenâ nakışlarla tezyîn edilmiş bir azamet sergisi hâlinde… Diğer taraftan; bu cihandaki ekolojik denge ile bütün mahlûkātı rızıklandırması, yaşatması ve […]

Continue reading »

İslâm Fetihleri ve MÜSLÜMANLARIN BUGÜNÜ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm’ın yayılışı dünya tarihinin en dikkat çekici hâdiselerinden biridir. İslâm; 3 milyon kilometrekareden daha geniş bir coğrafyada kabîleler hâlinde ibtidâî bir hayat süren ve kan dâvâları, yağmacılık, mer’â ihtilâfları gibi sebeplerle sürüp giden savaşlardan dolayı bir araya gelmeleri hayal dahî edilemeyen bir toplum içerisinde zuhur etmiş ve 23 yılda o toplumu bir araya […]

Continue reading »

İLK MUHÂCİRLERİN HABEŞİSTAN SOHBETLERİNDEN

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Müslüman, her zaman ve her zeminde inancına göre hareket eden insandı. Ne durumda olursa olsun, inanç ve amelinden asla taviz vermezdi. Habeşistan’a hicret eden müslümanlar; İslâm’ın o eşsiz güzelliğini, oralara götürmüşler, en güzel bir şekilde de yaşayıp yansıtıyorlardı. Nerede ve hangi hâlde olursa olsunlar, bir dakikalarını bile boş geçirmiyorlardı. Habeş ülkesinde de ciddî sohbet halkaları […]

Continue reading »

Kadim Geleneğin Modern Evlâtlarına 2; TEBLİĞ, GÖNÜL KIRMAK MIDIR?

YAZAR : Halil İbrahim DELEN halilibrahimdelen@hotmail.com – firasetliihvan@gmail.com Allah Teâlâ, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e; “Biz Sen’i âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 21/107) buyuruyor. Peki, bugün Hazret-i Peygamber’den tevârüs eden rahmeti âlemlere kim ulaştıracak? Nasıl ulaştıracak? Nasıl bir yöntem takip edecek? Yitirdiğimiz en önemli hassâsiyetlerimizden birisi, şüphesiz ki tebliğdir. İnsanları; hayra, güzelliğe, doğru yola iletmek; gönlü kırıklara âb-ı hayat […]

Continue reading »

KIZILELMA NEDİR?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -M. Asım KÜÇÜKAŞCI Kardeşime- Bizim milletimiz, ümmetin hası, Göğsünü şerefle ger Kızılelma! Bir diyarı vatan etme çabası, Toprağa damlayan ter Kızılelma… Selçuklu, Osmanlı değil mi adın? Yetim kaldın, başsız kaldın aksadın, Nereye yolculuk, nedir maksadın, «Neyin peşindesin?» der Kızılelma! Bir tutkusun kalpten kalbe bulaştın, Kaynağa sığmadın, çağları aştın, Dededen toruna nasıl ulaştın, O günlerden […]

Continue reading »

TEBLİĞ KIVAMI

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Tebliğ, kelime olarak ulaştırmak demek. Istılah olarak ise, İslâm ile buluşturma mücadelesi demektir. Evet mücadele… Mücadele etmek için ise bir kıvam gerekiyor. Yani sadece söz, tebliğ için yeterli değil. İnsan denen varlık; ruh ile kāim olduğu için, birtakım tesirli sözler dinlemekle yetinmiyor; o sözleri söyleyende bir kıvam görmek, rûhuna tesir edecek bir hâli hissetmek istiyor. […]

Continue reading »

TEMSİL İLE TEBLİĞ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Peygamberler Sultanı, Allâh’ın Arslanı Ali’yi karşısına aldı ve bizler için de altın bir öğüt olan şu ölçüyü verdi: “Allâh’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete kavuşturması; senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhârî, Fezâilü’l-ashâb, 9) Hepimizin en büyük arzusu bu. Bir insanın hidâyetine vesile olmak… […]

Continue reading »

MUHABBET ve İLGİ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Din muhabbet ile yaşanır. Muhabbet ve heyecan ile insan nefsini yener ve her türlü meşakkate, çileye katlanır. Hiçbir güç ve zorlama ile muhabbetin kolaylıkla aldırdığı mesafe aldırılamaz. Hazret-i Mevlânâ ne güzel anlatmıştır: “Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet yüzünden bakırlar altın olur. Muhabbet ile tortular durulur, arınır. Muhabbetten, dermansız dertler şifâ bulur. Muhabbetten ölüler dirilir. Muhabbet vesilesiyle padişahlar […]

Continue reading »

ÎMAN-İLİM VE MUHABBET TİMSÂLİ

ŞAİR : Ramazan ŞAHAN ramsahan@gmail.com Ey Mevlânâ’m, çağlar önce; «Konya’ya, Gidiyorum. Rum illeri yol!» dedin. Mesnevi’nle ışık tuttun dünyaya; «Ne olursan ol da yine gel!» dedin. Şems-i Tebrîz aşk denizin, visâlin. «Cömertlikte ırmak olsun emsâlin, Şefkat ve merhamet canlı timsâlin, Güneş gibi her dehlize dol!» dedin. Hoş görü ummânın sular gönülü, «Hiddet ve gazapta ölü ol, ölü. Tevâzûda toprak, bir […]

Continue reading »
1 2 3