Efendimiz’den: LİDERLİK ve İDARECİLİK DÜSTURLARI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ülkemizin gündeminde uzunca bir süreden beri anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konuları üzerine tartışmalar yapılıyor. Başkanlık sisteminin diktatörlüğe hattâ padişahlığa yol açacağı iddiası dillendiriliyor. Bizim gençliğimizde marş ve ezgiler söyler; «Anayasa Kur’ân!» derdik. Büyüdük ilâhiyat fakültesinde okutulan ders kitabında; “Anayasa; bir devletin idare şeklini, hangi organlarla ve hangi usulle yöneteceğini, bu organların nasıl teşekkül […]

Continue reading »

İslâm’ın Kalbî Tefsiri TASAVVUF

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm tarihi boyunca üzerinde çokça konuşulan alanlardan birisi de tasavvuftur. Tarih boyunca tasavvufun meşrûiyeti sürekli tartışılmış ama mevcudiyetine ve geçerliliğine hiçbir zaman mâni olunamamıştır. Onun Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanında olup olmadığı da sürekli gündemi meşgul etmiştir. Şunun altını çizmek gerekir ki, tasavvuf müessese hâlindeki adı ile olmasa dahî; ihsan, zühd, takvâ, tebettül, […]

Continue reading »

ORUÇ ve HİKMETLERİ

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Allah Azîmüşşan, kâinatta yarattığı her şeyi müthiş bir âhenk ve düzen içerisinde yaratmıştır. Yoktan var edilen bu muhteşem düzenin bozulmaması için de nizamnâmeler koymuştur. İşte bu nizamnâmelerin bulunduğu ilâhî kitap, Kur’ân-ı Kerim’dir. Cenâb-ı Hak, yarattığı varlıklar içerisinde en mükemmel olarak insanı yaratmıştır. Kendisine en âlî güzellikler yüklenen insanoğlunun; yüce Rabbine yapacağı tek şey vardır […]

Continue reading »

HAZRET-İ KUR’ÂN-99 beyit-

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bir hitap var bize O’ndan, okunurken Kur’ân, Ey diyor, herkese Yezdân, okunurken Kur’ân. Dinle Allâh’ı ki, sevsin seni etsin makbul, Şan budur, ey bu hitâbın seçilen yankısı kul, Bu hitap, kulların ahvâline bambaşka meram, En güzel, en yüce, en sevgili, en doğru kelâm. Bu kelâm, Hazret-i Kur’ân; bize sonsuz reçete, Ey gönül; yerden alır, […]

Continue reading »

ŞEYTAN DOLDURUR!

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Cuma bayramına davet eden âyet-i kerîmede bir tâlimat var: “Ey îmân edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allâh’ı anmaya koşun.” (el-Cuma, 9) Bir de şu hadîs-i şerîfi okuyalım: “Namaz için ikāmet getirildiği zaman namaza hiçbiriniz koşmasın. Sakin ve ağırbaşlı bir şekilde yürüsün. Yetişebildiğinizi (imamla birlikte) kılın. Yetişemediğinizi ise kazâ edin. (kendiniz […]

Continue reading »

KURTAR RABBİM!..

ŞAİR : Havva AKPINAR Filistin’e, Suriye’ye, ümmet sağır, dilsiz niye? Bu en büyük ihânettir İslâm’a ve Gül Nebî’ye… Mâneviyatlar çalındı, insanlar satın alındı, «Ene! Ene!» diye diye dünyaya köle olundu. Âlem-i İslâm yanıyor, vatanlar olmuş perişan, Ümmetin Sana çok muhtaç, yetiş ey Rasûl-i Zîşan! Yekvücut olsaydık eğer Rasûlullâh’ın izinde, Osmanlı gibi adâlet dağıtırdık yeryüzünde. Karıncalar bile zulüm görmez îmân edenlerden, […]

Continue reading »

Vicdan ve Mes’ûliyet İnsanı ÇİLE ve ISTIRAPLARIN MAHSULÜDÜR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi  NOHUDUN FERYÂDI Dünyada en zor iş, ham nefsin olgunlaştırılmasıdır. Nefsin ıslahı, yani onun sertlik ve kabalıklarının yontulup makbul bir hâle getirilmesi, hoyratlıklarının giderilip rûha ferahlık verecek bir hâle getirilmesi; birçok yorucu merhaleden geçmeyi gerektirir. Hamlıktan kurtulmak, çile ve ıstıraplara göğüs germe sanatıdır. Emeksiz yemek pişmez. Zahmete tahammül etmeden, rahmet tecellî etmez. Cefâ çekmeden safâya […]

Continue reading »

İSLÂM’DA HELÂL ve HARAM

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Sözlükte helâl «serbest olmak», haram ise «yasak olmak» anlamında mastardır. Ancak helâl serbest kılınan, haram ise yasaklanan nesne ve fiiller için kullanılır. Haram, saygı duyulan ve dokunulmaz olan değerlere de denilir. Meselâ; Mescid-i Haram, Kâbe’yi çevreleyen mescid; harem, otunun koparılması ve kendisinde suç işleyenin cezalandırılması dahî yasak olan Mescid-i Haram ve çevresindeki Müzdelife, […]

Continue reading »

SEN’SİN, ALLÂH’IN RASÛLÜ!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Nebîlerce müjdelenen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Umutla yolu gözlenen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! İbrahim’in pak duâsı, Âmine’nin hak rüyâsı, Hatice’nin has sevdâsı, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Şerefli bir soydan gelen, Göklerde, yerde övülen, Herkesten fazla sevilen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Peygamber olmadan, Emîn, Vahiy gelmeden de mü’min, Reisi sonsuz âlemin, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Sûreti eşsiz ve güzel, Sîreti de […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -7-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr İslâm, bütün insanlık için Allâh’ın gönderdiği ilâhî nizamdır. Müslüman da, bu ilâhî nizamı Allah ve Rasûlü’nün istediği şekilde yaşayan insandır. Müslüman, mükellef biridir, yani sorumludur… Aslî mânâsıyla «mes‘ûliyet şuuru» şeklinde ifade edilen, şimdilerde de “sorumluluk bilinci” denen bir şuur ve bilinç sahibi olan müslüman; kendisini her geçen gün daha da geliştiren, ileriyi gören ufku açık […]

Continue reading »
1 2 3 4 5