TERCİH ET!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu yeryüzü imtihanlar tarlası,
Ne ekersen onu biçersin elbet!
İsteklerin gelmez önü-arkası,
Dünyalık mı, âhiret mi tercih et!

Çalışana dağlar-taşlar yâr iken,
Her nefeste bir salevat kâr iken,
Hakikati inşâ etmek var iken,
Gezip tozmak mârifet mi tercih et!

Niyetin ne, cebin altın dolsa da,
Hep Hakk’ı tut, etrafın boş kalsa da,
Bir el «Yâr»da, bir el kârda olsa da,
Ziyaret mi, ticaret mi tercih et!

Helâl olsun, sen tuzla sar yaramı,
Güzel yolda sarf edeyim paramı,
Tercih etme hiçbir zaman haramı,
Riyâzet mi, ziyafet mi tercih et!

Celil’im Sünnet’le, Kur’ân’la yaşa,
Şeytan seni götürmesin ataşa,
Şu kısa ömrünü harcama boşa,
Pişmanlık mı, muhabbet mi tercih et!