SEN’İN SÂYENDE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Nebî, kulluğun ne büyük mevkî! Allâh’a öyle bir Habîb oldun ki; Bülbül oldu konuşanlar Sen’inle, Güle döndü Sen’i dinleyen çile! Seni gören gözler nûr oldu ey Nûr, Bir anlık bir bakış, sonsuz bir huzur! Sana âşık olan gönle lütuf çok, Ona kıyâmette hiçbir korku yok! Şeref buldu, Seni bilen her akıl, Hatrın için […]

Continue reading »

ALLÂH’IM!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ölmeden kalp uyandır şu gaflet dünyâsında, Senden ve fermânından gāfil etme Allâh’ım! Cehâlete yol açan bilgiler deryâsında, Kurtuluş limanından gāfil etme Allâh’ım! Çöl kitaplar yüzünden hakikat serap oldu, Sevaplar günah oldu, günahlar sevap oldu, Harâbe okudukça insanlık harap oldu, Bizleri Kur’ân’ından gāfil etme Allâh’ım!

Continue reading »

«HİKMET YÜKLÜ SÖZÜ» SÖYLE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Sök bu nefsin kir, pasını; Âyet âyet «özü» söyle!.. Gör Âdem’in halâsını; Hakk’a giden «izi» söyle!.. Kul, sınanır şu elekte; Yâkûb’u sor kor yürekte!.. Yûsuf gibi her dilekte; Dost’a lâyık «yüzü» söyle!.. Gönül, duy o din gününü; Aç, hesaba çek dününü! Halîl ile bul yönünü; «Güle meftûn közü» söyle!.. Bürün, takvâ libâsına; Yol al, ilmin […]

Continue reading »

Üç Aylar… Mü’minlerin Rahmet Kimliği: MERHAMET

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her zaman; Her türlü devirler yaşandı bu dünyada. En iyisinden en kötüsüne her türlü mevsim deveran etti. En rahat demler de, en zor demler de harman oldu yeryüzünde. En kanlı zamanlar ile en şefkatli zamanlar iç içe akıp gitti bazen. Kâh en adâletli asırlar, kâh en zalimâne asırlar yüz gösterdi tarih boyu. Dünyaya […]

Continue reading »

HÜRMETLE, KUR’ÂN’I YAŞAMAK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Allah kelâmına hürmeten, ebced değeri Allah lâfzına tekabül eden 66 beyit- Hem nefes hem de sudur bizlere Kur’ân-ı Kerîm, Merhamet eyleyip insanlara Rahman Rabbim, Onu gönderdi semâdan, dedi: Rahmet size bu! Ey gönül, çöldeki zemzem gibi, kevser bize bu! Dinlemek hoş, okumak tatlı, fakat düşme boşa, Emr-i Kur’ân ne diyor: En yüce ahlâkı yaşa! […]

Continue reading »

146. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Bir yanda dram… Ağlayan sîneler… Savaşlar, yetim ve dullar, çaresiz kalanlar, şehid cenazeleri, kıtlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan kimsesizler… Diğer yanda ise kahkaha… Kuruyan vicdanlar… Zulmün, egoizmin, eğlencenin, israfın ve cimriliğin pençesindeki özü itibarıyla zavallılar… Ruhlarının acı feryatlarını, kahkahalarıyla susturmaya çalışanlar… Bu tezatlı manzara, yegâne çareyi davet ettirmekte: Bu Nasıl Bir Devr-i Tezat; AMAN EY FAHR-İ KÂİNAT!.. […]

Continue reading »

UNUTMAM HİÇ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) «100»lerce beyte sığmayacak gerçekleriyle; YÜZ YIL ÖNCE ve YÜZ YIL SONRA… Unutmam hiç; kızıl sultandı dün Abdülhamid gûyâ, Yalandan sahneler, tüm perdeler yırtıldı ey dünyâ! O eşsiz pâdişah hakkında yâd eller, neler yazdı? Büyük coğrafyamızdan pay koparmak, başka olmazdı. O gün, madden zayıftık biz, kifâyetsizdi imkânlar, Fakat doğmuştu bir imkân ki, erken gördü düşmanlar: […]

Continue reading »

TARİH MÜHRÜ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Bütün târih, bu ülkende, Okursan tam, hürüz, ey biz! Evet dersen, mühür sende, Hayır dersen, hüküm sensiz!   vezni: mefâîlün / mefâîlün  

Continue reading »

145. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Zaferin formülü her zaman aynıydı: Zafer=Îman ve Fedâkârlık! Düşman kat kat fazla olsa da değişmedi bu formül, âfâkı çelik zırhlı duvarla çevirse de değişmedi. 18 Mart 1915’te devrin en kibirli düvel-i muazzamasının gemileri Çanakkale Boğazı’nın sularına gömüldü. Çünkü; Karşısında îman dolu fedâkâr kalplerden oluşan bir serhad vardı. Allah, mü’minlere yardım etti. Zafer geldi. İşbirlikçi düşman; ihânetle suyun başını […]

Continue reading »

ZAFER=ÎMAN ve FEDÂKÂRLIK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Tarihin bize defalarca seyrettirdiği bir gerçek: Zaferler, ne sayı ne silâh üstünlüğü. Onlar sadece sarsılmaz bir îman ve fedâkârlığın neticesi ve mührü. Bedir’de İslâm ordusu, maddî mahiyet itibarıyla çok zayıftı. Bizdeki 3 atlıya mukabil, karşı tarafta 200 atlı vardı. Yine bizdeki 70 develi muharibe mukabil, karşı taraf 700 develi savaşçıya sahipti. Bizim kanatta, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 13