MUHÂSEBE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) – Tashih ve ilâveler dolayısıyla yeniden neşredildi.- Bu zemin boş; yedi kat gökte yerin var mı gönül? Sana âit yücelikten haberin var mı gönül? Var dedin kaç kere lâkin, cüceler biçti ekin, Daha engin iki-üç damla terin var mı gönül? İftihâr et düne baktıkça, fakat şimdiyi gör, Yine târih yazacak bir hünerin var mı […]

KİMİNLESİN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Göz kimde, öz kiminle; ya sen, sen kiminlesin? Yârin yanında gitti giden, sen kiminlesin? Mâmûreden harâbeye her yerde bir ömür, Her lâhza Hak seninle iken, sen kiminlesin? vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

143. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum, Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Necip Fazıl’ın insanoğlu adına, hislerimize tercüman olduğu bir itiraf… Gökyüzünden habersiz yeryüzüne saplanıp kalmak. Fakat fânîliğin gereği, dünyaya kazık çakmak da mümkün değil. Sonsuza yolculuk var. Lâkin, sonsuzun hangi buuduna? Bâğ-ı cennetine mi, nâr-ı hicrânına mı? Kimin mülkündeyiz? Nereye gidiyoruz? Âyet, ömür çizgisinin, vücutlarımızda seyredilen mesajını […]

TOY DUYGULAR!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir lâf duydu; kan beynine sıçradı: ‒Gösteririm ben ona! Sonra bir yanlışla karşılaştı; kocaman bir taş kaptı: ‒Senin kafanı patlatmak lâzım! Sonra bir noksan gördü; yumdu gözünü, açtı ağzını: ‒Ne desem, hırsımı alamam! Sonra hiç beklemediği bir hususta kalbi kırıldı; cılız bir bardak gibi çatladı: ‒Yazıklar olsun, bir daha mı, ömrü billâh! Sonra […]

YAZIKLAR OLSUN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kim bu yerden göğe çattıysa, yazıklar olsun! Hele son Arş’a taş attıysa, yazıklar olsun! Bir felâket bu, boğup rûhunu hüsranlar ile, Kim rezil nefsi donattıysa, yazıklar olsun! Hele kim, can ve beden, her şeyi Allah’tan alıp Kahpe şeytâna uzattıysa, yazıklar olsun! En çamur bir heves uğrunda helâlden saparak, Kim haram şeyleri tattıysa, yazıklar olsun! Tuu, […]

MERHAMET GELSİN

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bir kıyâmet sanki, feryat bitmiyor! Merhamet gelsin, felâket gitmiyor! Yerde Seyrî, ehl-i Hak’tan başkaca; Hangi kul, incinmiyor, incitmiyor?!. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

DURUŞLU ve TUTARLI

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir tarafta kafesler vardı, bir tarafta hür gökler. Konduğu dallarda ise, dikenler de vardı, güller de. Sesler doldurmuştu ortalığı. Herkes konuşuyordu. Neler neler anlatıyorlardı. Eğitim bülbülü baktı, hangisini dinleyip de ona göre hikmet çıkarsın, bilemedi. Aynı anda her ağızdan bin bir lâkırdı arasında çünkü tıkanmıştı kulaklar. Bunun üzerine kendi kendine dedi ki: Şakıma […]

O DENLİ SEVDİ HUDÂ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sen’in ki ömrün için Var Eden yemîn etti, Seçip de, en yüce ahlâkta el-Emîn etti! O denli sevdi Hudâ, sevdi yâ Rasûlâllah, Bütün semâları şânın için zemîn etti. Yegânesin, Yaratan Rabbimin murâdınca, Ne muhteşem yaşadın, Fahr-i Âlemîn etti. Buyurdu Hak; Sana uysun sevenler Allâh’ı, O, Sen Rasûlü, şehâdette şart-ı dîn etti. Fedâdır uğruna Seyrî, […]

DOSTLUKTA ÎMÂN AYARI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Taş olur kim kimi sevmezse ona, Olmasın sevmediğin bir mü’min. Can bilir kim kimi sevmişse cana, Kimse bir kâfiri dost eylemesin! vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

YÜZAKI DERGİSİ 141. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Her medeniyet, kendi insan tipini yetiştirir. Günümüzde; doğuda, batıda, sokakta, idarede, bir şeyler yapan ve yapmayan bu insan tipi hangi medeniyetin mahsûlü? Suriye’yi yıllardır kana bulayan cellât, Avrupa’da tıp tahsili yaptı. Kendisi bir göz doktoru fakat yol açtığı fâciaları göremiyor. Hadi o, babadan aldığı verâsetle böyle zulmediyor diyelim. Ya ona yardım edenler? Orta Doğu’yu bir strateji oyunu plâtformuymuş […]

1 2 3 4 5 12