TAKAS ETME!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Zannetti kör nefis, var başka bir tat,
Havvâ’yı da Âdem’i de etti mat!..

Aldırmadı haram ile helâle,
Hatâ yaptı akıl, düştü melâle…

Güzeli çirkinle eylersen takas,
Yâr ile bağını keser bir makas…