VAR MI GÖNÜL?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bu zemin boş; yedi kat gökte yerin var mı gönül?
Sana âit yücelikten haberin var mı gönül? (Seyrî)

Hak deyip sînede güm güm vuruşun var mı gönül?
Şu yaman rüzgâra dimdik duruşun var mı gönül?

Yolcusun! Söyle gönül yolculuğun hangi yöne?
Nerdedir menzil-i maksud? Varışın var mı gönül?

Mal ve mevkiyle böbürlenmeye gelmiş değiliz,
Hakka, hayrâta yönelmiş yarışın var mı gönül?

Senin olsun şu cihân akçesi pullar, liralar,
Senin ukbâda geçen tek kuruşun var mı gönül?

Hak için koşturacak, sürçer isen durduracak,
Hep elinden tutacak arkadaşın var mı gönül?

Kardeşin kardeşe üç gün bile sürmez sitemi,
Şöyle içten ve gönülden barışın var mı gönül?

Sûr-i İsrâfil’e dek, nefs ile cenk bitmeyecek,
Şerle, şeytân ile tek tek savaşın var mı gönül?

Benze, muhtâcı doyurmakla doyan rehberine,
Teşne vicdâna suyun, gönle aşın var mı gönül?

Kulların kıymeti Allâh’a duâdır, Tâlî,
Yaş döküp inleyerek yalvarışın var mı gönül?