«HİKMET YÜKLÜ SÖZÜ» SÖYLE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Sök bu nefsin kir, pasını; Âyet âyet «özü» söyle!.. Gör Âdem’in halâsını; Hakk’a giden «izi» söyle!.. Kul, sınanır şu elekte; Yâkûb’u sor kor yürekte!.. Yûsuf gibi her dilekte; Dost’a lâyık «yüzü» söyle!.. Gönül, duy o din gününü; Aç, hesaba çek dününü! Halîl ile bul yönünü; «Güle meftûn közü» söyle!.. Bürün, takvâ libâsına; Yol al, ilmin […]

Üç Aylar… Mü’minlerin Rahmet Kimliği: MERHAMET

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her zaman; Her türlü devirler yaşandı bu dünyada. En iyisinden en kötüsüne her türlü mevsim deveran etti. En rahat demler de, en zor demler de harman oldu yeryüzünde. En kanlı zamanlar ile en şefkatli zamanlar iç içe akıp gitti bazen. Kâh en adâletli asırlar, kâh en zalimâne asırlar yüz gösterdi tarih boyu. Dünyaya […]

HÜRMETLE, KUR’ÂN’I YAŞAMAK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Allah kelâmına hürmeten, ebced değeri Allah lâfzına tekabül eden 66 beyit- Hem nefes hem de sudur bizlere Kur’ân-ı Kerîm, Merhamet eyleyip insanlara Rahman Rabbim, Onu gönderdi semâdan, dedi: Rahmet size bu! Ey gönül, çöldeki zemzem gibi, kevser bize bu! Dinlemek hoş, okumak tatlı, fakat düşme boşa, Emr-i Kur’ân ne diyor: En yüce ahlâkı yaşa! […]

146. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Bir yanda dram… Ağlayan sîneler… Savaşlar, yetim ve dullar, çaresiz kalanlar, şehid cenazeleri, kıtlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan kimsesizler… Diğer yanda ise kahkaha… Kuruyan vicdanlar… Zulmün, egoizmin, eğlencenin, israfın ve cimriliğin pençesindeki özü itibarıyla zavallılar… Ruhlarının acı feryatlarını, kahkahalarıyla susturmaya çalışanlar… Bu tezatlı manzara, yegâne çareyi davet ettirmekte: Bu Nasıl Bir Devr-i Tezat; AMAN EY FAHR-İ KÂİNAT!.. […]

UNUTMAM HİÇ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) «100»lerce beyte sığmayacak gerçekleriyle; YÜZ YIL ÖNCE ve YÜZ YIL SONRA… Unutmam hiç; kızıl sultandı dün Abdülhamid gûyâ, Yalandan sahneler, tüm perdeler yırtıldı ey dünyâ! O eşsiz pâdişah hakkında yâd eller, neler yazdı? Büyük coğrafyamızdan pay koparmak, başka olmazdı. O gün, madden zayıftık biz, kifâyetsizdi imkânlar, Fakat doğmuştu bir imkân ki, erken gördü düşmanlar: […]

TARİH MÜHRÜ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Bütün târih, bu ülkende, Okursan tam, hürüz, ey biz! Evet dersen, mühür sende, Hayır dersen, hüküm sensiz!   vezni: mefâîlün / mefâîlün  

145. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Zaferin formülü her zaman aynıydı: Zafer=Îman ve Fedâkârlık! Düşman kat kat fazla olsa da değişmedi bu formül, âfâkı çelik zırhlı duvarla çevirse de değişmedi. 18 Mart 1915’te devrin en kibirli düvel-i muazzamasının gemileri Çanakkale Boğazı’nın sularına gömüldü. Çünkü; Karşısında îman dolu fedâkâr kalplerden oluşan bir serhad vardı. Allah, mü’minlere yardım etti. Zafer geldi. İşbirlikçi düşman; ihânetle suyun başını […]

ZAFER=ÎMAN ve FEDÂKÂRLIK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Tarihin bize defalarca seyrettirdiği bir gerçek: Zaferler, ne sayı ne silâh üstünlüğü. Onlar sadece sarsılmaz bir îman ve fedâkârlığın neticesi ve mührü. Bedir’de İslâm ordusu, maddî mahiyet itibarıyla çok zayıftı. Bizdeki 3 atlıya mukabil, karşı tarafta 200 atlı vardı. Yine bizdeki 70 develi muharibe mukabil, karşı taraf 700 develi savaşçıya sahipti. Bizim kanatta, […]

ÖLÜMSÜZ GERÇEKLER

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bu imtihan yurdunun hâli nasıl bir doku? Ölümsüz gerçekleri, ölmeden önce oku! Omzunda iki defter, ya takvâ hazînesi, Nefis arsız, bu yüzden, ya da fücur karnesi. Her yalan söner, kabre girerken yakar günah, Ey kul, şimdi tevbe et, yarın kâr etmez eyvah! Ya ahsen-i takvimsin, ya esfel-i sâfilîn, Ârifin ecri sonsuz, sonu hüsran gâfilin. […]

HANGİ SÖZ DAHA KUVVETLİ?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Âh karanlık çarşılar! Her tarafı karmakarışık virajlar ve elbette sitemlerle dolu: –Söz vermiştin bu meselede, ne oldu? –İş değişti. –İş değişse de hani sözün değişmeyecekti? –Bazı şeyleri yeni anladım. Âh akıl depoları! Nice hakikatlerden uzak ve her şeyden daha çok süslü bahanelerle dolu: –Anladığın şey, verdiğin sözün anlamını bozma hakkına sahip mi? –Artık […]

1 2 3 4 12