KİMLER KİME ZİMMETLİ?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dünyâda garipler ve yetimler, üşüyorlar,
Bencil ısınanlar, yedi gökten düşüyorlar.
Bir yanda keyif ehli, duyarsız hegemonya,
Bir yanda sefâlet dolu, açlık dolu dünyâ.
Eyvah dolu enkāza bakın; nerde hamiyyet?
Kimler, kime zimmetli, uyansın beşeriyyet!
Ey şefkatin insâfı, uyan, bunca figanla,
Ey merhametin kalbi, bu feryatları anla!
Ey aynı vücûdun sayısız uzvu olan biz,
Birlikte huzûruz ya da birlikte hazîniz.
Ağrırken ayaklar, acı çekmez mi beyinler?
Çatlarsa beyin, sancır ayak, can bile titrer!
Seyrî, üşüyenlerle üşür his dolu vicdan,
Muhtâca gönül olmalı rahmet ocağından!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

30 Ocak 2021, Akmescid / İstanbul