O’NUNLA IŞILDAR

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bir ay gibi hurşîdi gören gözler ışıldar,
Peygamber’i seyrâna eren özler ışıldar,
Hem göz ile, hem öz ile seyreyle Habîb’i,
Coştukça Muhammed diyerek, sözler ışıldar!

Vezin: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün