NEFES VER, ÖLMEDEN ÖLDÜĞÜM SEN’SİN!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab; «gönül» denen aşk dergâhında, Düşüp eşiğinde, kaldığım Sen’sin!.. Zikreden kalbimin her îzâhında; Vecd ile hikmete, daldığım Sen’sin!.. Hicrânım diner mi, Sen’de diyârım? Sen’den, «Sen’i» ister bu âh u zârım!.. Rahmet ver, yeşersin sonsuz baharım; Her mevsim sararıp, solduğum Sen’sin!.. Görünen «tevhid» mi, şu yedi renkte? Bin bir tecellin var seste, âhenkte!.. Bahtımı yazdığın, ince […]

Continue reading »

CUMA PALAZ

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Senai Beyle olan sohbetlerimiz devam ediyor… Hatırlarsınız, hani Hacı Selim Ağa Kütüphanesindeki emekli deniz albayı haritacı Senai Beyden bahsediyorum. Kütüphanedeki çalışma günlerimizden biriydi, ilerleyen saatlerde Senai Bey beni kahve içmeye davet etti. Üsküdar’dan sahile inip Salacak’a doğru yürümeye başladık, yol kenarındaki çay bahçelerinden birine oturduk. Kahvelerimizi söyledik: “–Mîrim o kadar okuyorum şu tasavvuf […]

Continue reading »

KUL OL, GÖR BİR AŞKIN DİYETİ SEN’SİN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül oku, şerh et her bir eşyayı; Bu yanık toprağın, ziyneti Sen’sin!.. Yâkub’dan Yûsuf’a yor şu rüyayı; Rabbim’in «Gül» kokan âyeti Sen’sin!.. Bir kader çarkı mı, öğütür Sen’i? Oku, aşk derdiyle yanmış bedeni!.. Ara, bul Sen’dedir o sır mahzeni; Gör yedi nefsimin gayreti Sen’sin!.. Nedir bunca telâş, endişe, vehim? Payımız, ezelde olunmuş taksim!.. Cehd eyle […]

Continue reading »

«HİKMET»İ SÖYLEDİM, OLDUM ÖZÜMDE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab! Bu gurbette Sen’sin bana yâr; Bir seyr u sülûka daldım, özümde!.. Kerem et, çözülsün «can» denen esrar; Âlem-i mânâyı buldum, özümde!.. İnceldi menzilim, düştüm derine; Âlemler dürülmüş mü’min cenine!.. Her nefes yol aldım ilm-i ledüne; Kaç defa dirildim, öldüm özümde!.. Nefsime renk midir; od, hava, toprak? Fıtratım; «Hak» diyen su kadar berrak!.. Bağrımı […]

Continue reading »

GARÎBİM, BİR ÖZGE DİYÂRA DÜŞTÜM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab, aklettikçe bu can seyrini; Bir «Levh-i Mahfûz»da karâra düştüm!.. Ehl-i dil, bilmez mi sözün kadrini? «Âlem-i Ervah»ta, ikrâra düştüm!.. Fıtrattan mı gelir bu şevk, bu edâ? İdrake, iz‘âna sığmaz bu sevdâ!.. Ömrü, Halîl gibi eyledim fedâ; Bu vecdin odunda, gülzâra düştüm!.. Aşka, mekân oldu gönül dergâhı; Mesîh nefesinde, gördüm felâhı!.. Yedi nefse verdin, […]

Continue reading »

«Vahdet»i Duy, Hâl Ol da Gel!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com A seyrinde sebat eden; «Sîret»i duy, hâl ol da gel!.. A kör nefsi irşâd eden; «Nusret»i duy, hâl ol da gel!.. Seyr u sülûk yol mu câna? Bu aşk sığmaz bir cihana!.. Kul ol, el aç tek Sübhân’a; «Rahmet»i duy, hâl ol da gel!.. Gönül bu ten, bu can nimet; Her zerremde bin kerâmet!.. Oku, şerh et […]

Continue reading »

«CAN BİR ÖLMEZ SIR» DEMİŞİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, baş koy bu hak yola; Dört kapıda; «Yâr» demişim!.. Bir halvette dola dola; «Her yüreği sar» demişim!.. Can nişânın aşk mı senin? Kastın, terki terk mi senin?.. Aç, özüsün bu düzenin; «Sensin arza nûr» demişim!.. Kulluk gaye, zaman elek; Sende döner her bir felek!.. Ey bir Arş’ı tutan direk; «Yok, seninle var» demişim!.. Gel […]

Continue reading »

Bu Cezbeye Mansûr Gerek!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tevhid yüklü bir ikrâra, Oda yanmış bağır gerek!.. Yol gözleyen intizâra, Ayân olsun bu sır gerek!.. Ney mi yaktı aşk faslımı? Nefse saldım yol aslımı!.. Hâl süsledi «Gül» neslimi, Vuslat için kahır gerek!.. Mesih’te gör her burhânı; Dost nefhası bil bu cânı!.. Ehl-i Kehf’e sor zamanı; Gün içinde asır gerek!.. Çilemde mi seyr u sülûk? […]

Continue reading »

ANLAR BİZİ…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Söküp nefsin tuzağını, Merdân olan anlar bizi!.. Yakıp vuslat çerağını, Hayran olan anlar bizi!.. Titrer içim, yanar özüm; Öz gönlüme çıkar izim!.. Bu gurbette ağlar gözüm, Rindân olan anlar bizi!.. Çilemdedir edep, hayâ; Her zerremde coşar derya!.. Mârifetle çalıp maya, Lokman olan anlar bizi!.. Gönül anla, tut hesabı; İhlâs eğmiş gör mihrâbı!.. Özden çekip her […]

Continue reading »