«CAN BİR ÖLMEZ SIR» DEMİŞİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, baş koy bu hak yola;
Dört kapıda; «Yâr» demişim!..
Bir halvette dola dola;
«Her yüreği sar» demişim!..

Can nişânın aşk mı senin?
Kastın, terki terk mi senin?..
Aç, özüsün bu düzenin;
«Sensin arza nûr» demişim!..

Kulluk gaye, zaman elek;
Sende döner her bir felek!..
Ey bir Arş’ı tutan direk;
«Yok, seninle var» demişim!..

Gel hâle sor, gör yarını;
Duy varlığın esrârını!..
Tut bu cânın ikrârını;
«Sende edep, ar» demişim!..

Sevr Dağı’nda Gül’ün mü var?
Seyr u sülûk yolun mu var?..
El ver dinsin bu intizâr;
«Âlem bana dâr» demişim!..

Nesîmî tek soysalar da;
Dağlı bağrım oysalar da;
Beni, Mansûr saysalar da;
«Can bir ölmez sır» demişim!..

6 Mayıs 2014, Ankara