KUL OL, GÖR BİR AŞKIN DİYETİ SEN’SİN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül oku, şerh et her bir eşyayı;
Bu yanık toprağın, ziyneti Sen’sin!..
Yâkub’dan Yûsuf’a yor şu rüyayı;
Rabbim’in «Gül» kokan âyeti Sen’sin!..

Bir kader çarkı mı, öğütür Sen’i?
Oku, aşk derdiyle yanmış bedeni!..
Ara, bul Sen’dedir o sır mahzeni;
Gör yedi nefsimin gayreti Sen’sin!..

Nedir bunca telâş, endişe, vehim?
Payımız, ezelde olunmuş taksim!..
Cehd eyle Sen’dedir en ince fehim;
Âlemin en girift, hasleti Sen’sin!..

Tut, nedir adâlet; duy nedir zulüm?
Yol al dört kapıda çözülsün düğüm!..
Bürün bu ihrama, gör nedir ölüm;
Oku, her âyetin daveti Sen’sin!..

Kulak ver, varlığın «tevhid» sesine;
Bu sesle bağladım, irfan dersine!..
Sınandım, bir ömrün her nefesine;
Bil, sekiz cennetin hikmeti Sen’sin!..

Hayat bir eğlence, dünya bir oyun;
Dayan, o kör nefse verilmez boyun!..
Bu seyr u sülûkta benlikten soyun;
Kul ol, gör bir aşkın diyeti Sen’sin!..

11 Kasım 2017, Ankara