«Vahdet»i Duy, Hâl Ol da Gel!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

A seyrinde sebat eden;
«Sîret»i duy, hâl ol da gel!..
A kör nefsi irşâd eden;
«Nusret»i duy, hâl ol da gel!..

Seyr u sülûk yol mu câna?
Bu aşk sığmaz bir cihana!..
Kul ol, el aç tek Sübhân’a;
«Rahmet»i duy, hâl ol da gel!..

Gönül bu ten, bu can nimet;
Her zerremde bin kerâmet!..
Oku, şerh et âyet âyet;
«Hikmet»i duy, hâl ol da gel!..

Çöz varlığı, desen desen;
Dört kapıyı eyle gülşen!..
Nefsini bil, Hakk’a güven;
«Halvet»i duy, hâl ol da gel!..

Sis mi sarmış söz ufkumu?
Var içinde, gör farkımı!..
Çeviren var aşk çarkımı;
«Himmet»i duy, hâl ol da gel!..

Aşkla yanar can çerâğım;
Bir bir düşer ten yaprağım!..
Yaklaştıkça son durağım;
«Vahdet»i duy, hâl ol da gel!..

8 Temmuz 2017