ANLAR BİZİ…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Söküp nefsin tuzağını,
Merdân olan anlar bizi!..
Yakıp vuslat çerağını,
Hayran olan anlar bizi!..

Titrer içim, yanar özüm;
Öz gönlüme çıkar izim!..
Bu gurbette ağlar gözüm,
Rindân olan anlar bizi!..

Çilemdedir edep, hayâ;
Her zerremde coşar derya!..
Mârifetle çalıp maya,
Lokman olan anlar bizi!..

Gönül anla, tut hesabı;
İhlâs eğmiş gör mihrâbı!..
Özden çekip her hicâbı,
Üryân olan anlar bizi!..

Nefsini bil, secde kıla;
Hatır yapa, gönül ala!..
Seyr u sülûk dola dola,
Seyrân olan anlar bizi!..

Rahmet inmiş çöl üstüne;
Âlem dönmüş «Gül» kastına!..
Bel bağlayıp can «Dost»una,
Kurban olan anlar bizi!..

09 Haziran 2013