DUÂYA DAVET

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Duâdır Arş’a rehber, Niyazla bul salâhı… İcâbet etmek ister, Kulun cömert İlâh’ı… Açıldı el semâya, Yöneldi kalp Hudâ’ya, Gelince ruh hizâya; Hesâb et inşirâhı… Çevirse türlü düşman, Gâvur, nefis ve şeytan, Duâsı ehl-i îman; Elinde tek silâhı… Seherde çiğ misâli, Gözünde yaşla Tâlî, Duayla bul mecâli; Gönülde intibâhı… vezni: mefâilün / feûlün

Okumaya Devam Edin...;

GEL BİZİM İLE…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Yol güzeldir gitmesini bilirsen, Seher vakti demir al bizim ile… Fark eyleyip tatmasını bilirsen, Ağu bizim ile bal bizim ile… Bu mecliste yer var, gelip girene, Hâller kelâm eder, sırra erene, Engin ile yüce birdir görene; Diken bizim ile gül bizim ile… Gece-gündüz Hakk’ı ananlar burda, Ekmeği çileye bananlar burda, Aşk oduna düşüp yananlar burda; Alev bizim […]

Okumaya Devam Edin...;

DOSTA GİDEN ÂŞIKLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Seher vakti dosta giden âşıklar, Beni aranıza almaz mısınız? Şu sînemde nice onmaz yaram var, El uzatıp derman bulmaz mısınız? Zâlim nefsin oku değdi şurama, Dokunduğu yerde huzur arama! Günden güne azıp giden yarama, Bir devâ merhemi çalmaz mısınız? Kimler konuk gider gönül şehrine? Canlar fedâ Âlemlerin Fahri’ne… Sahil-i selâmet aşkın bahrine, Tutup ellerimden dalmaz […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖNLÜMÜZÜN GÖKKUŞAĞI

ŞAİR : Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com Seher vakti düşer câna, Muhammed’in muhabbeti. Hayat verir gülistana, Muhammed’in muhabbeti. Yıldızlardan ışık süzer, Yeryüzünü nurla bezer, Yediveren güle benzer; Muhammed’in muhabbeti. Canda tevhîdi sağlayan, Bizi Kur’ân’a bağlayan, Rûhumuzda bir çağlayan; Muhammed’in muhabbeti. Muhâcire ensar olur, Sığınacak diyar olur, Âb-ı hayat pınar olur; Muhammed’in muhabbeti. Misk ü amber kokar dâim, Nehir gibi akar dâim, Özümüzü […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜL AĞACI

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Ağ gül ile kırmızı gül, Çift yetişmiş bir bahçede. Bakışırlar hâre karşı, Hârı, ezhârı güldür gül… (Kul Nesîmî) Seher vakti, Sultan Tepesi’nden Üsküdar’a, Mihrimah Sultan Camii sırtlarından aşağıya doğru elindeki asâsını Arnavut kaldırımlarına «Taak! Taak!» diye vurarak inerken, boğazın Karadeniz tarafından gelen o esrarengiz mavnayı fark etmişti gece bekçisi Murtaza Efendi. Galata rıhtımına […]

Okumaya Devam Edin...;

AĞLA GÖZLERİM

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Her seher vaktinde ağla gözlerim, Belki hatırına hasret bitecek! Coşkun seller gibi çağla gözlerim, Belki bu yaşlarla güller bitecek! Sen ağlarsan, taşlar erir toz olur, Sen ağlarsan, dertler gider yoz olur. Sen ağlarsan, kışlar biter yaz olur; Belki vîrânede bülbül ötecek! Sen ağlarsan, çok ederiz azları, Sen ağlarsan, yakalarız izleri, Sen ağlarsan, dost bağışlar bizleri; […]

Okumaya Devam Edin...;

BERAT KANDİLİ’NE KIT‘ALAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Berat Kuşları… Biz ki cennet kuşlarıydık, burda hicrân içreyiz, Ehl-i îmânız evet, dünyâda zindân içreyiz, Ey Şefîa’l-Müznibîn, imdâd edersen din günü, Nâr-ı ukbâdan berât almak ve uçmak üzreyiz! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün O Büyük Mahkemede… Söylerken amel defteri, ah ben ne derim? Her cürmüme şâhit; kulağım, göz ve derim, Rahmeyle […]

Okumaya Devam Edin...;

AKLIMIN HÜLYASI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Rûhumda bilmediğim iklimler kavgası var, Bulutlar perde perde eyvah ki boran gelir… Güneş saklar yüzünü, deryânın dalgası var, Korkarım sessizliğin ardından tufan gelir. İcra etmez hükmünü, mevsimin foyası var, Sis bulutu sanırım, koyu bir duman gelir. Yedi iklim öteden savrulmuş boyası var, Anlamak ister gönlüm, bin misli hazan gelir. Gönlümün ebrû ebrû süzülen duygusu […]

Okumaya Devam Edin...;

Râbıtayla; CANLANDIRILMIŞ ZİHİNLER

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Zihnimiz bize Cenâb-ı Hakk’ın ayrı bir lutfu. Varlığı tanımak, hatırlamak ve zihinde tekrarlamak, henüz olmayanı da tasarlamak, hayal etmek gibi özellikler kazandırıyor bize. İnsan, zihin sayesinde soyut meseleleri, duyularıyla ihâta ve idrak edemeyeceği makro ve mikro âlemleri bile evirip çevirebiliyor. Hayal gücü; sanatın, îcâdın, öğrenmenin de ardındaki mühim unsur. Son yıllarda beyin üzerine çeşitli […]

Okumaya Devam Edin...;

Gül Mevsimi Bu Mevsim

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   Gönül bahçemde açar her dem Lâle, her dem Gül… «Bezm-i-elest»te vefâ, bir dem ağla bir dem gül… İnancımdır aşkımdır, sevdiğim gül ve lâle, Hamd eder, şükrederim bulunduğum bu hâle… Bu demleri sorarsan, bu demler gül demidir… Sorsam söylemez bülbül, bütün sır gülde midir?.. Bu mevsim başka güzel, bu mevsim başka tatlı. Ayrılmaz ebed-ezel, muhabbet […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2