GEL BİZİM İLE…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Yol güzeldir gitmesini bilirsen,
Seher vakti demir al bizim ile…
Fark eyleyip tatmasını bilirsen,
Ağu bizim ile bal bizim ile…

Bu mecliste yer var, gelip girene,
Hâller kelâm eder, sırra erene,
Engin ile yüce birdir görene;
Diken bizim ile gül bizim ile…

Gece-gündüz Hakk’ı ananlar burda,
Ekmeği çileye bananlar burda,
Aşk oduna düşüp yananlar burda;
Alev bizim ile kül bizim ile…

Pınarlara yoldaş olur coşarız,
Bazan derelerle dolar taşarız,
Aşılmaz dağları bir bir aşarız;
Dallarda; «Hû!» çeker yel bizim ile…

Dâim gözetmeli bunda kul hakkı,
Geçirme üstüne sakın kul hakkı,
Olmak için Hakk’a sâdık Kul Hakkı;
Sakın ha geç kalma, gel bizim ile…