GÖNLÜMÜZÜN GÖKKUŞAĞI

ŞAİR : Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

Seher vakti düşer câna,
Muhammed’in muhabbeti.
Hayat verir gülistana,
Muhammed’in muhabbeti.

Yıldızlardan ışık süzer,
Yeryüzünü nurla bezer,
Yediveren güle benzer;
Muhammed’in muhabbeti.

Canda tevhîdi sağlayan,
Bizi Kur’ân’a bağlayan,
Rûhumuzda bir çağlayan;
Muhammed’in muhabbeti.

Muhâcire ensar olur,
Sığınacak diyar olur,
Âb-ı hayat pınar olur;
Muhammed’in muhabbeti.

Misk ü amber kokar dâim,
Nehir gibi akar dâim,
Özümüzü yıkar dâim;
Muhammed’in muhabbeti.

Hem sıla hem gurbetimiz,
Hiç bitmeyen servetimiz,
Dost iline hicretimiz;
Muhammed’in muhabbeti.

Yedi kat gökten aşağı,
Süzülen sevgi başağı,
Gönlümüzün gökkuşağı;
Muhammed’in muhabbeti.