BERAT KANDİLİ’NE KIT‘ALAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Berat Kuşları…

Biz ki cennet kuşlarıydık, burda hicrân içreyiz,
Ehl-i îmânız evet, dünyâda zindân içreyiz,
Ey Şefîa’l-Müznibîn, imdâd edersen din günü,
Nâr-ı ukbâdan berât almak ve uçmak üzreyiz!

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

O Büyük Mahkemede…

Söylerken amel defteri, ah ben ne derim?
Her cürmüme şâhit; kulağım, göz ve derim,
Rahmeyle İlâhî, o büyük mahkemede;
Lutfunla berâat edemezsem n’iderim?

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

İlâhî İmza…

Bu kandil, aşk ile nurlandırıp hayâtımızı,
Vesîlemiz olarak sağlasın necâtımızı,
Duâ, niyâz edelim Hak, bu çok mühim gecede,
Gafûr, Rahîm diye imzâlasın berâtımızı!

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
Hüküm Gecesi

Uyur mu onca günahıyla kul, hüküm gecesi;
Kıyamda durmalı tâ fecre dek, düğüm gecesi.
Niyâzımız: Bu gün olsun; berât için mîlât,
Cahîmden de berâat için dönüm gecesi.

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

Berâtın Seheri…

Bu seher vakti atılmakta ilâhî imzâ,
İnceden inceye her şey yazılır bahtımıza…
Dilerim rahmeti bol, affı geniş Mevlâm’dan;
İki dünyâda da biz kullara rıdvânı yaza!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)