AKLIMIN HÜLYASI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Rûhumda bilmediğim iklimler kavgası var,
Bulutlar perde perde eyvah ki boran gelir…
Güneş saklar yüzünü, deryânın dalgası var,
Korkarım sessizliğin ardından tufan gelir.

İcra etmez hükmünü, mevsimin foyası var,
Sis bulutu sanırım, koyu bir duman gelir.
Yedi iklim öteden savrulmuş boyası var,
Anlamak ister gönlüm, bin misli hazan gelir.

Gönlümün ebrû ebrû süzülen duygusu var,
Beklerim, yâr elinden kutlu bir ferman gelir.
Seher vakti sevdanın yüreğe vurgusu var,
Küheylânlar üstünde, asil kahraman gelir.

Yunduğum pınarlarda Kevser’in mayası var,
Çaldığım yâr kapısı elbette cânan gelir.
Sabah uyandığımda şeyhimin rüyası var,
Müjde ile süslenmiş bir mübârek an gelir.

Muhayyer ezgilerin soylu sükûneti var,
Dalgaların sesiyle firâk-ı devran gelir.
«Ol!» deyince olduran kudretin hikmeti var,
Güneş batar, ay doğar, gece-gündüz can gelir.

Sevdamı anlamayan aklımın hülyası var,
Umulur ki daima gül pembe zaman gelir.
Günbeyli yola revan, bir umut dünyası var,
Dilerse yed-i kudret, derdime derman gelir.

Yed-i kudret eliyle derdime derman gelir…