KUL EYLE BENİ!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Rabbim n’olur, beni bana bırakma! Râzı olacağın kul eyle beni!.. Affet günahımı, cürmüme bakma! Beş vakit davetle gel eyle beni!.. Utanırım bıraktığım izimden, Takılıp düştüğüm kendi yüzümden, Gaflet perdesini kaldır gözümden; Derdi derûnumda dil eyle beni!.. Gönül gözü ile gören güzelin, Seherde seccade seren güzelin, Vuslat dilekçesi veren güzelin; Zarfının üstünde pul eyle beni!.. Bütün sâlih kullarına […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HİTÂBINA EREYİM Yalnız Sana kulluk ile, yâ Rabbi, huzur. Râzı olayım, kalbimi hikmetle yoğur, Hoşnûd oluver Sen de, Nebî hürmetine, Sâlihlere ilhâk ederek cennetine; «Yâ eyyetühe’n-nefsü!» hitâbıyla çağır… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü

Continue reading »

ÖZ OLMAK DÜŞER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Her şeyin hâlisi, hası makbuldür, Dervişlikte bize öz olmak düşer. Derviş; azîmete cehdeden kuldur, Sâlih amellerde tez olmak düşer. Hayrın anahtarı ve şerre kilit Olup, iyi çığır açmalı yiğit, Olmadan yılgınlık, tereddüt, gelgit, Hayrî hizmetlere hız olmak düşer. Diğergâm olmalı derviş dediğin, Görmeli dünyayı sonuna değin, Ümmet binasının tutup gediğin, Duvarda bir tuğla cüz […]

Continue reading »

Hayatın Gayesi; SÂLİH KUL OLMAK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsanın dünyaya niçin ve nereden geldiği, gayesinin ne olduğu ve nereye gideceği soruları; insan zihnini baştan beri meşgul etmiş meselelerdir. Felsefe ilmi; bu mevzulara kafa yoran filozofların, kendi zihnî seviye ve ölçülerine göre ortaya attıkları çok çeşitli görüşlerle doludur. Aslında gerçek bir tanedir; ancak, onu görenlerin tahlil ve terkip kabiliyetlerine göre, tefsirleri de farklı […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -36-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ “Sâlih bir kimsenin elinde bulunan helâl ve faydalı mal ne güzeldir.” (İbn-i Hanbel, IV, 202) Sâlih, cömert birinde, Düzgün, helâl zeminde, İnfak ne hoş, ne tatlı; Servet; güzel, yerinde… vezni: müstef’ilün / feûlün

Continue reading »

ELMAS VE KÖMÜR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Murâdında varsa hayırlı bir son, Sâdıklarla yürü, sâlihlerle kon. Kendini, âlemi tefekkür eyle, Yükünde neler var nereye böyle?.. İki nesne vardır, yapısı karbon. Elmas gram gram, kömürse ton ton… Elmas, saf karbondur, kömür karışık; Biri karanlıktır, diğeri ışık… Devreder bu âlem ilâhî sırla; Kömür erken olur, elmas sabırla. Gün gün saat saat tükenir ömür, Sonun […]

Continue reading »

OKUMANIN OKUTMANIN YOLU BU!

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Hocam yavrularım al sana teslim, Yaradan Rabbinin adıyla okut! İstikamet üzre yürüsün neslim, Yaradan Rabbinin adıyla okut! Her işine besmeleyle başlasın, Hak korkusu iliğine işlesin, Nerde şeytan görür ise taşlasın, Yaradan Rabbinin adıyla okut! Sam yelleri kurutmasın özünü, Düşünmeden söylemesin sözünü, Takip etsin Peygamber’in izini, Yaradan Rabbinin adıyla okut! Kevser bardakların döken olmasın, Tuğba filizlerin […]

Continue reading »

HAZRET-İ OSMAN (r.a)

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Kur’ân’dan beslenen bir yıldızdı o, İki nur sahibi Hazret-i Osman. Hayâ ve edepte emsalsizdi o, İki nur sahibi Hazret-i Osman. Her dem kötülükten hep uzak kaldı, Ne cehâlete ne harama daldı, Otuz dört yaşında müslüman oldu, İki nur sahibi Hazret-i Osman. Amcası onu bir hasıra sardı, İşkenceler etti, tehdit savurdu… «Allah bir, Rasûl hak!» diye […]

Continue reading »