ÖZ OLMAK DÜŞER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Her şeyin hâlisi, hası makbuldür,
Dervişlikte bize öz olmak düşer.
Derviş; azîmete cehdeden kuldur,
Sâlih amellerde tez olmak düşer.

Hayrın anahtarı ve şerre kilit
Olup, iyi çığır açmalı yiğit,
Olmadan yılgınlık, tereddüt, gelgit,
Hayrî hizmetlere hız olmak düşer.

Diğergâm olmalı derviş dediğin,
Görmeli dünyayı sonuna değin,
Ümmet binasının tutup gediğin,
Duvarda bir tuğla cüz olmak düşer.

Gassal elindeki meyyit misâli,
Bitsin itiraza, nefsin mecâli,
Hakk’a teslim ile bulup kemâli,
Edebi gözeten göz olmak düşer.

Maksada erdirmez kuru rivâyet,
Er olana gerek, şarta riâyet,
Sırra vukûfiyyet, seyre dirâyet,
Sözünün firesi az olmak düşer.

Dervişe yakışmaz kavga, kin, nefret,
Hırslar kardeşliğe vermesin fetret,
Dostluğu ihyâya ederek gayret,
Kış soğuğu değil yaz olmak düşer.

Tebessümle yüzler açmalı güller,
Ruhlara ferahlık saçmalı diller,
Huzura ermeli gören gönüller,
Hakk’ın bir şahidi yüz olmak düşer.

Yâr olmalı derviş bâr olmamalı,
Gönlü kardeşine dar olmamalı,
Sadece kendine var olmamalı,
Benliği bırakıp biz olmak düşer.

Sevmeli herkesi kadrine göre,
Sevgisine ufku, takvâsı vere,
Allâh’a, Rasûl’e ve velîlere,
Muhabbet gönlünde köz olmak düşer.

Kur’ân’a mutâbık bir istikamet,
Bütün kerâmetten üstün kerâmet,
Hakk’a vuslat için sağ ve selâmet,
Sünnet çizgisinde düz olmak düşer.

Ey nefsim bu sözler ilk önce sana,
Söylediğin tutmak düşer insana,
Ermek ister isen lutfa, ihsana,
Gayret semâsında bâz olmak düşer.