ELMAS VE KÖMÜR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Murâdında varsa hayırlı bir son,
Sâdıklarla yürü, sâlihlerle kon.

Kendini, âlemi tefekkür eyle,
Yükünde neler var nereye böyle?..

İki nesne vardır, yapısı karbon.
Elmas gram gram, kömürse ton ton…

Elmas, saf karbondur, kömür karışık;
Biri karanlıktır, diğeri ışık…

Devreder bu âlem ilâhî sırla;
Kömür erken olur, elmas sabırla.

Gün gün saat saat tükenir ömür,
Sonun ya elmastır yahut da kömür.

Kömürsen ocağa atıp yakarlar,
Elmas olsan zînet yapıp takarlar.

Kömürü tırlarla alıp satarlar,
Elması kasada gizli tutarlar.

Kömürün çok yerde talibi yoktur
Elmasın peşinden koşanlar çoktur.

İşte budur dostum dâvânın hası,
İyi düşün, kömür ile elması…

Yüzün ak olmayı istersen yarın
Sen de elmas gibi kirlerden arın.