AKILLAR ÇIKMAZI…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Akla câhilce cesâret boşuna,
Olsa âlim, kelerin aklı ne ki!
Gitse kuş beyni fikirler hoşuna,
Arş için, fârelerin aklı ne ki!

Bir değil, bin sene etsen de çırak,
Bir böcek var mı feriştâh olacak?
Kargalar, Mars’a çıkarsan, yine gak,
Köstebek bir değerin aklı ne ki!

Aklı keskin çakalın bilgisi leş,
Tilkinin aklına bak; ilgisi leş,
Leş kadar mantığa tapsın mı güneş?
Filde kaç ton hünerin aklı ne ki!

Özenip gökteki hurşid ve aya,
Şiş balon uçsa ne, bomboş havaya!
Düştü zıt felsefe, kızgın tavaya,
Olta yutmuş lüferin aklı ne ki!

Yerde dökmüş diye üç-beş asfalt,
Kafa tutmak göğe, insandaki halt,
İşte meydan, Firavun etti mi alt?
Vahye nemrut beşerin aklı ne ki!

Ne tuhaf; «Aklını kullan!» diyerek,
Aptal olmuş filozoflar, büvelek,
Yaşatan kudrete, hey karşı sinek,
Üç nefeslik ciğerin aklı ne ki!

Der ki Seyrî, ebedî gerçeği bul,
Akl-ı külden yana teslîm ola kul,
O zaman müthiş olur fikri kabul,
Yoksa cüz’î meğerin aklı ne ki!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)