ALLÂH’IM!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ölmeden kalp uyandır şu gaflet dünyâsında,
Senden ve fermânından gāfil etme Allâh’ım!
Cehâlete yol açan bilgiler deryâsında,
Kurtuluş limanından gāfil etme Allâh’ım!

Çöl kitaplar yüzünden hakikat serap oldu,
Sevaplar günah oldu, günahlar sevap oldu,
Harâbe okudukça insanlık harap oldu,
Bizleri Kur’ân’ından gāfil etme Allâh’ım!