EY YÜCE RASÛL!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Âlemlere rahmet gönderildin Sen, Sen’i seviyoruz ey yüce Rasûl! Sözler kifâyetsiz anlatamam ben, Sen’i seviyoruz ey yüce Rasûl! Karanlık dünyamız ışıkla doldu, İnsanlık yolunu Sen’inle buldu, Rabbim lutfeyledi muhabbet oldu; Sen’i seviyoruz ey yüce Rasûl! Sen’sin üstümüze doğan son güneş! Mübârek sahâbe yıldızlara eş! Sevdan kalbimizde sönmeyen ateş, Sen’i seviyoruz ey yüce Rasûl! Meş‘ale gösterdin Sünnet, […]

Continue reading »

İslam’ın Medine’ye Girişi -1-

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Kaynaklarımızın bize aktardığı nice malûmat arasında, bazen öyle ifadelerle karşı karşıya kalırız ki, yüreğimizi yerinden oynatır âdeta. İşte bunlardan çok özel bir ifade: “Allah Teâlâ -celle celâlühû- Hazretleri; haklarında hayır dilediği altı Yesribliyi (Medineliyi), Akabe mevkiinde Rasûlullah -aleyhisselâm- ile buluşturdu!”1 Bir diğer ifadeyle: “Yüce Allah -celle celâlühû-, İslâm ile şereflendirmek istediği Yesriblilerden bazı kişileri Rasûlullah […]

Continue reading »

Hem Şanlı, Hem de Hicranlı UHUD GAZVESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -700 Ashâb-ı Uhud’a 700 Mısra- Büyük, ikinci gazâ, hicretin üçüncü yılı, Uhud cihâdı ki, hem şanlı, hem de hicranlı! Yazıldı târihe Şevval’de, reng-i hikmetle, Bu gazve hayli cihetten yaşandı ibretle. Bedir hezîmetinin sonrasında müşrikler, Fokurdayıp dediler: «Mâtem intikām ister!» Bedir’de hepsinin ölmüştü çünkü bir yakını, Tutuştu hınç ile onlarda kanlı öç akını, Kureyş’e tâze […]

Continue reading »

Örnek Nesil SAHÂBE -2- HADİSLERDE SAHÂBE

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa KARABACAK karabacakm67@hotmail.com Kur’ân-ı Kerim âyetlerinde olduğu gibi hadislerde de sahâbeyi öven birçok ifade vardır: “İnsanların en hayırlıları, benim şu içinde bulunduğum asırda yaşayanlardır. Sonra onların peşinden gelenler (tâbiîn), daha sonra da onların peşinden gelenler (tebe-i tâbiîn). Onlardan sonra (kötü) bir nesil gelecek. Birinin şahâdeti yeminini, yemini de şahâdetini geçecektir. Şahit olarak çağrılmadıkları hâlde şahâdet […]

Continue reading »

Örnek Nesil SAHÂBE -1-

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa KARABACAK karabacakm67@hotmail.com Hadisçiler sahâbeyi; «Hazret-i Peygamber devrini idrak etmiş, müslüman olarak Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i görmüş, sohbetinde bulunmuş ve müslüman olarak ölmüş kimselerdir.» diye tarif ederken; usûlcüler buna; «Hazret-i Peygamber’le uzun süre beraber bulunmayı veya bir-iki gazveye katılmayı veya O’ndan hadis rivâyet etmeyi» de şart koşarlar. Sahâbe nesli, İslâm ümmetinin ilk ve hadis […]

Continue reading »

DÜNYA… EFENDİ Mİ KÖLE Mİ?

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Günümüz insanları; etraflarını çepeçevre kuşatan dünyevî câzibeye, yaldızlı boyalı, allı pullu dünyaya ne yazık ki kanmış ve inanmış durumdalar. Onun can yakıcı, sahte ve aldatıcı güzelliğine bel bağlamış vaziyetteler. Bugün almadan rahatlayamayan insan, «vermenin mutluluğu»nu tadamıyor. İnsanları bencilliğe sevk eden dünyanın âlâyişi, kişileri öyle kendine çekmiş durumda ki insanlar âdeta büyülenmişçesine dünyanın peşinde […]

Continue reading »

HAZRET-İ EBÛBEKİR -radıyallâhu anh-

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Sahâbenin incisi, Hazret-i Ebûbekir… İkinin ikincisi, Hazret-i Ebûbekir… Gökte Kureyş halîmi, Yerde dürüst, samimî, Yetimlerin hâdimi, Hazret-i Ebûbekir… Takvâsı dağlar gibi, Güzel ahlâk sahibi, İslâm’ın ilk hatibi, Hazret-i Ebûbekir… İlk yetişkin müslüman, Cömertlikte bir umman, Ateşten âzâd olan, Hazret-i Ebûbekir… Rasûl’ün can yoldaşı, En üstün gönüldaşı, Mağara arkadaşı, Hazret-i Ebûbekir… Gönlü nurdan bir gülşen, Daim […]

Continue reading »

SAHÂBEDEKİ İNCELİK ve DERİNLİK

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail.com Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Benim ashâbım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidâyeti bulursunuz.” (Beyhakî, el-Medhal, s. 162-3, No: 152) Evlâdın babasına güvenemediği, akıl ve dimağı durduran menfur hâdiselerin işlendiği, maddî menfaat ve para uğruna her şeyin tepetaklak edilerek müslüman kalem ve nefeslerin birbirine saldırdığı; genci, ihtiyarı, kızı, kızanı ile; «Kimi örnek […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -4-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Doğuşundan itibaren İslâm güneşi ile aydınlık ufuklara yürüyen Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-, sevgili annesi Hazret-i Ervâ’nın da müslüman olmasına vesile olmuştu. Dâru’l-Erkam’ın müdâvimlerinden biri olan Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-, orada görüp öğrendiklerini gelip evde sevgili annesine anlatıyordu. Yeni nâzil olan âyet ve sûreler, aynı gün Hazret-i Tuleyb ile Hazret-i Ervâ’nın ders ve sohbet konusu oluyordu. […]

Continue reading »

ZİNÂYA GÖTÜREN MODERN YOLLAR

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Zinâ çukuruna düşen nice genç var ülkemizde. Göz zinâsı, ayak zinâsı, el zinâsı, adına zinâ denilecek bütün zinâlar, gençliğin fikrini, aklını, fiiliyâtını bürümekte hattâ her yaştan müslüman da bu cendere içerisine girmektedir. Zinâ bütün dinler tarafından yasaklandığı gibi bizim dînimiz İslâm; bırakın zinâyı, zinâya götürecek her türlü davranış ve tavrı da yasaklamıştır. Nitekim yüce Mevlâmız, […]

Continue reading »
1 2