HAYAT YOLCULUĞUNDA UNUTAMADIĞIM KARELER -29-

YAZAR : Mehmet MENCET HAYATTAN, HAYATIMIZA YANSIYAN AKİSLER Ömür insana ve bütün canlılara verilmiş bir zaman, az veya çok. Diğer canlılarda hesap yok, mes’ûliyet yok. Sadece fıtratında ne varsa onun dışına çıkmadan şımarmadan, isyan etmeden tüketiyor dünya hayatını. İnsan; «Rûhumdan üfürdüm, Yeryüzünde halîfem, Ahsen-i takvîm, Mükerrem yarattım…» hitaplarına mazhar varlık. Fakat hayatın gelgitleri karşısında ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini […]

Continue reading »

Buğday Üçlemesi
BUĞDAY, EKMEK, FIRIN…

YAZAR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com 1… BUĞDAY Karnına bir elif çekilip de dünyaya düşen rızık nimeti buğday. Senin derdin ne? Toprağın koynuna atılıyorsun. Kar, kış, boran demeden bekliyorsun. Bekliyorsun ki bağrın yarılsın. Bağrından yeni rızıklar bitsin toprağın üstünde. Kimin kimsen de yok Allah’tan başka. Toprağın altında yapayalnız günlerce. Neyi tefekkür edersin de bire on, on beş, yirmi olarak geri […]

Continue reading »

MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK İÇİN…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN İmalâtçı, satıcı, pazarlamacı yahut tezgâhtar… Hepsinin yolunu hasretle gözlediği kimdir? Müşteri… Müşteri; her şeyimizdir: Yatırımlarımızın güvencesidir, yaptığımız işin denetçisidir, kalitemizin hakemidir, markamızın ücretsiz reklâmcısı veya tenkitçisidir. Gayret ve hizmetlerin meyvesini tadabilmek için; insanların sizin ürettiğiniz veya temin ettiğiniz ürünlerinizi yahut sunduğunuz hizmetleri beğenmesi, ona müşteri olması gerekir. Beğenmesi gerek ki müşteri olsun. Gönlü hoşnut olmalı ki, […]

Continue reading »

İŞİNİ SEVMEK ve HAK’TAN RÂZI OLMAK…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN İşinde kabiliyetli, iyi iş yapan bir meslektaşıma uğramıştım. İşlerden şikâyet etmeye başladı. Mesleğinden bıkmış gibi ifadeler kullandı. Hâlbuki işini seven bir insandı. Hemen aklıma geldi ve sordum: “–Sen bu aralar çok kârlı bir arsa işi filân mı yaptın?” “–Evet, nereden anladın?” dedi. Anlattı. Arkadaşları; «Bir arsa alacağız, gücümüz yetmiyor, sen de ortak ol da alalım.» demişler. […]

Continue reading »

NASİP, KISMET ve GAYRET

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Rahmetli halam, hacdan döndüğünde bana; “–Kâbe’nin halkasına yapıştım, sana çok duâ ettim oğlum!” demişti. Merakla sormuştum: “–Ne diyerek duâ ettin hala?” “–«Yâ Rabbî!.. Ahmet kuluna çok ver!» dedim.” Fukarâlıktan çok çektiği için öyle duâ etmiş. Ben de demiştim ki: “–Keşke öyle demeseydin!” “–Ne deseydim?” “–«Ahmet’ime hüsn ü akıllar ver!» deseydin.” Çünkü; Güzel bir aklı olan insan, […]

Continue reading »

O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -3- (Helâl Lokma)

Ebedî Fecre YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ŞAHSİYETE MÜESSİR İKİ HUSUS İnsan, bu dünyada ömürlük bir imtihan içindedir. Kendisine son nefese kadar verilen müddet içinde, muvaffak olursa; ölümden sonraki hayatında cennet ile mükâfatlandırılacak, aksi takdirde ise elem verici bir azâba dûçâr olacaktır. İnsandan istenen, hulâsa; sahih bir îman, istikamet üzere kulluk ve güzel ahlâktır. İnsanın bu hususlardaki hâli, kalbinin […]

Continue reading »

CENNETE ULAŞTIRACAK ÎMAN

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Îmân etmek… Şeksiz, şüphesiz yüce Allâh’ı yegâne müdâhil kudret olarak kabul etmek. Bunu kalbin en saf hâliyle yapmak. Ufacık dahî bir; «Acaba mı?» endişesi olmadan ikrar etmek… Îmânı kalbin kuşatması gerekmektedir. Yani Allâh’ı hayatın her alanına müdahale eden yegâne kudret olduğunu kalbin onaylaması ve tüm âzâların buna riâyet etmesi gerekmektedir ki; işte o zaman bunu […]

Continue reading »

RIZIK DERDİYLE…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Allah Teâlâ bir âyet-i kerîmede; îmân edenlere hükümlerini bildirdikten sonra; “…Bu size söylenenleri duydunuz, bu (hükümlerle) Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimselere öğüt verilir. Allah, kendisinden korkan ve karşı gelmekten sakınan kimseye; -Kurtuluş yolu sağlar, -Ona beklemediği yerden rızık verir. Allâh’a tevekkül eden kimseye O yeter. Allah, buyruğunu yerine getirendir…” (et-Talâk, 2-3) buyuruyor. […]

Continue reading »

Ramazan

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Başımıza düştü rahmet gölgesi, Fazla sürmez, çıkar gelir Ramazan. Verir cehennemden âzad belgesi, Benlikleri, yıkar gelir Ramazan. Görülünce akşam nazlı hilâli, Tatlı telâş kaplar, ehl-i iyâli, Uygun olmaz, sahurların ihmali, Şafak, şafak söker gelir Ramazan. Geldiğinde on bir ayın sultanı, Nûru ile aydınlatır vatanı, Gece-gündüz ışık kaplar her yanı, Kandilleri, yakar gelir Ramazan. Gelişiyle […]

Continue reading »

Cezasından Korkmalı!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Dostlarını ürkütür korkutması şeytanın, Mü’minse Mevlâ’sının cezasından korkmalı! Hilesinden korunup nefs denilen düşmanın, Âsî olup Hak ile nizâsından korkmalı! Yürümekten dolayı kör şeytanın izinden, Başımıza gelenler işlerimiz yüzünden, Bir kul yanlışı seçen irade-i cüz’ünden, Ördüğü kötülüğün kozasından korkmalı! Yazacağını yazdı sonra kurudu kalem, Bir harfi değişemez bir olsa bütün âlem, İzni yoksa gelemez başa […]

Continue reading »
1 2