Cezasından Korkmalı!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Dostlarını ürkütür korkutması şeytanın,
Mü’minse Mevlâ’sının cezasından korkmalı!
Hilesinden korunup nefs denilen düşmanın,
Âsî olup Hak ile nizâsından korkmalı!

Yürümekten dolayı kör şeytanın izinden,
Başımıza gelenler işlerimiz yüzünden,
Bir kul yanlışı seçen irade-i cüz’ünden,
Ördüğü kötülüğün kozasından korkmalı!

Yazacağını yazdı sonra kurudu kalem,
Bir harfi değişemez bir olsa bütün âlem,
İzni yoksa gelemez başa musîbet, elem,
Yüce Rabbin kaderi kazâsından korkmalı!

Ecele hükmedendir korkulacak tek varlık,
Rızık O’nun katında, O’ndan bolluk ve darlık,
Takvâ ile ölçülür hakikî bir dindarlık,
Hakkımızda fermanı imzasından korkmalı!

Hak yoldan sapar insan uyduğunda hevâya,
İblisin telkiniyle teşne olur iğvâya,
Maddeperest olur da kulluk eder sivâya,
Emmâre nefsin küfre rızâsından korkmalı!

Dünyadaki cezanın yok ölümden ötesi,
Ahretteki azabın gelmez asla bitesi,
Ateşlere sürülür cümle mücrim çetesi,
Cehennemin çığlıklı fezâsından korkmalı!

Zulüm sebebiyledir intikamı Allâh’ın,
Zalim görmez yüzünü hiçbir zaman felâhın,
Sillesinden sakınıp mazlumdan çıkan âhın,
Zalimlerin belâlı hizasından korkmalı!

«İnsanlardan korkmayın, Ben’den korkun!» diyor Hak,
Bize Rabbin yazdığı isabet eder ancak,
Gönüller değil ise vesveseden pîr ü pak,
Tevekkülsüz kalplerin eczâsından korkmalı!

Gazap iner Kahhar’dan semtine günahların,
Haramlara dadanmış fâsıkça iştahların,
Hepsinden uzak durup şımarık küstahların,
Âsîlerin marazlı havzasından korkmalı!

Kişi düşmanlık etse Allâh’ın bir dostuna,
Harple karşılık görür rezil sû-i kastına,
İşlediği cürümden azap gelir üstüne,
Hak dostuna verdiği ezâsından korkmalı!

Yarın kıyâmet günü kurulduğunda mahşer,
Hesap ânı araya, kendi bedeni girer,
Yapıp ettiklerini anlatır birer birer,
İnsan o gün en fazla âzâsından korkmalı!