Ramazan

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Başımıza düştü rahmet gölgesi,
Fazla sürmez, çıkar gelir Ramazan.
Verir cehennemden âzad belgesi,
Benlikleri, yıkar gelir Ramazan.

Görülünce akşam nazlı hilâli,
Tatlı telâş kaplar, ehl-i iyâli,
Uygun olmaz, sahurların ihmali,
Şafak, şafak söker gelir Ramazan.

Geldiğinde on bir ayın sultanı,
Nûru ile aydınlatır vatanı,
Gece-gündüz ışık kaplar her yanı,
Kandilleri, yakar gelir Ramazan.

Gelişiyle evlerimiz şenlenir,
Ruhlarımız kanatlanır, canlanır,
Vücudumuz oruç ile dinlenir,
Afiyetler, eker gelir Ramazan.

Erişelim diye zühde, takvâya,
Riyâzetle karşı koyup hevâya,
Uymayalım diye türlü iğvâya,
Kalkanını, takar gelir Ramazan.

Sükûnetten örtü kaplar zamanı,
Azdırmasın diye iblis insanı,
Prangaya vurur mel’un şeytanı,
Zincirini, sıkar gelir Ramazan.

Orucu farz, teravihi nâfile,
Buluşturur cemaati saf ile
Cıvıl cıvıl neşe dolar mahfile,
Camilere, çeker gelir Ramazan.

Yarım günlük açlık ile anlarız,
Merhamete muhtaç, âciz canlarız,
Fakirleri, garipleri dinleriz,
Boyunları, büker gelir Ramazan.

Açlık ile biraz solar benizler,
Köreltilir nefisteki dehlizler,
Yeni doğmuş gibi bizi temizler,
Günahları, yıkar gelir Ramazan.

Çok sevap var bu aydaki infaka,
Fukarâya olur yıllık nafaka,
Rızık artar, bolluk olur mutlaka,
Bereketler, döker gelir Ramazan.

Kim verirse oruçluya bir iftar,
Bir yudum su ya da bir hurma kadar,
Oruçlunun ecri kadar ecir var,
Muhtaçlara, bakar gelir Ramazan.

Gayret eyle hisseni al bu paydan,
Bir gecesi hayırlıdır bin aydan,
Ömre bedel kârdan büyük bil faydan,
Billûr billûr akar gelir Ramazan.

Ay boyunca Kur’ân olur virdimiz,
Mûcibince amel olur derdimiz,
Dershâneye döner bütün yurdumuz,
İlim-irfan eker gelir Ramazan.

İlk on günü bütünüyle bir rahmet,
Orta günler Rabbimiz’den mağfiret,
Sonu oddan kurtuluş ve merhamet,
Cennetlere, çeker gelir Ramazan.