UYANDIRICI ÜÇ AYLAR NEFESİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e de nisbet edilse de, Hazret-i Ali’ye ait olduğunu bildirilen hikmetli bir söz vardır: “İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” (bkz. Aclunî, Keşfu’l-hafâ, 2/312) İnsan; bu dünyada kendisine emâneten verilmiş şeyleri birer oyuncakmış gibi görüp, oyun ve oyalanma içinde vakit harcar gider. Hâlbuki asıl hayata uyandığı vakit; o fânî ömrün ne kadar kısa […]

Continue reading »

ÂH FİLİSTİN, ÂH DÜNYA!..

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün: Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün! İstiklâl şairimiz Mehmed Âkif yirminci asrın başında daha yüzlerdeki maskeler yeni takılmışken uyarmıştı bizi! Âdeta demişti ki; medeniyet maskesine bürünmüş tek gayesi maddiyat olan devlet kılıklı açgözlü derebeylerini gör ve sakın kanma onların; hürriyet dediklerine! Bütün dünyayı sömürgeleştirip, seni sözde modern dünyalarının köle-işçisi yapacaklar! […]

Continue reading »

ANNE OLMAK

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz ay, Mayıs ayıydı ve her yıl olduğu gibi küçük ev âletlerinin ve büyük beden bayan kıyafetlerinin bol bol satıldığı bir aydı. Bir pazarlama stratejisi olarak, annelere dair duygu uyandıran reklâm filmleri döndü durdu. Bu satışların belki ekonomiye canlılık getirdiği düşünülüyordur ama, herhâlde hiç kimse anneliğe rağbeti artırmasını beklemiyordur. Son yıllarda ülkemizde de çocuk […]

Continue reading »

BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »

TEHLİKELİ FAKAT ZARURÎ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Psikoloji; konusu insan olan her ilim gibi, cazip. Fakat insanî ilimlerin ortak zaaflarına o da sahip. Bu zaaflardan başlıcası subjektiflik, yani indî kanaatlerin, aceleci yorumların bu sahada kendine kolayca zemin bulması. Başlangıçta insanî ilimlerin; bu zaaftan zamanla, ilmin gelişmesiyle kurtulacağı zannedilmiş. Fizik kanunları gibi neticelere ulaşılacağı umulmuş. Fakat hiç de öyle olmamış. Meselâ, İslâmî […]

Continue reading »

Artısı Eksisiyle PSİKOLOJİ ve HUZUR

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Mevcut psikoloji ilminin en büyük problemi; insanlara norm koyup, eğitim ve terbiye verme iddiasıyla ortaya çıkarak kendi içinde tenâkuza düşmesidir. Modern psikoloji ilmi, insana terbiye veremez; çünkü üstüne kurulu olduğu ideolojik teori, insanı tabiatın içinde türemiş bir canlı derekesinde görmektedir. Bu durumda maymuna nasıl ki bir ahlâkî kural, bir davranış ölçüsü koyamazsak; insana da […]

Continue reading »

RUH SAĞLIĞINA KORUYUCU YAKLAŞIM

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Psychology Today sitesinde yayınlanan bir makaleye göre; istatistiklerde, ABD’deki okul çağı çocuklarının % 9’una dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) teşhisi konuyor ve bunlara ilâç kullandırılıyor. Bu oran Fransa’da ise sadece % 5. Bu durum bir çocuk oyun terapistinin dikkatini çekiyor ve sebepleri araştırmaya başlıyor. Enteresan bir tablo ortaya çıkıyor: ABD’deki ve Fransa’daki ebeveynlik tutumları birbirinden […]

Continue reading »

“BOZDUNUZ GENÇLİĞİN PSİKOLOJİSİNİ!”

YAZAR : Nurlan MEMMEDZADE nmemmedzade@gmail.com Ellili, altmışlı yaşlardaki bir adam; şehrin merkezinde bulunan ve genellikle genç kuşağın takıldığı büyük bir lokantaya giriyordu. Uzun zaman olmuştu başkente gelmeyeli. Televizyonda seyrederken başka bir dünya gibi gördüğü cafcaflı sokaklardan geçerken kendini sanki uzaydan gelmiş biri gibi hissetmişti. Çok acıkmış, eskiden üniversite yıllarında sınıf arkadaşlarıyla takıldığı küçük, mütevâzı yemekhaneleri aramışsa da bulamamıştı. Gençlik yıllarının […]

Continue reading »