O KALIR!..

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Ömür geçer, ecel yakalar bizi,
Göçer her şey göçer, bir tek O kalır!..
Bir borana bakar insanın yazı,
Göçer, her şey göçer, bir tek O kalır!..

Dağlar sarsılıp da yürüdüğünde,
Bu varlık âlemi çürüdüğünde,
Hayat pınarları kuruduğunda
Göçer, her şey göçer, bir tek O kalır!..

Ey Sükûtî bil ki bu dünya yalan,
Takdîr-i ilâhî, bütün bu olan,
Var mı Rabden gayri ebedî kalan?
Göçer, her şey göçer, bir tek O kalır!..