ÖMÜR TAKVİMİNİN SIR YAPRAĞINDA

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

-Muhterem M. Ali EŞMELİ Kardeşime…-

Gündüz-gece, bakıyorum neler var,
Ömür takviminin bir yaprağında?!.
Hece hece okuyorum yerim dar;
Ömür takviminin yer yaprağında!..

İnsan var, hukuka saygıdan uzak,
Bilgiden, görgüden, duygudan uzak…
Yarınki endişe, kaygıdan uzak,
Ömür takviminin şer yaprağında!..

Ömrünce kullara kul olan kullar,
Bîçâre öksüzler, yetimler, dullar,
İçimde inişli çıkışlı yollar,
Ömür takviminin zor yaprağında!..

Yanlış ölçüp, eksik-noksan tartan var,
Yaşadıkça mâsiyeti artan var,
Tutup hayâ perdesini yırtan var,
Ömür takviminin zar yaprağında!..

Bir yanda gücünü kola verenler,
Bir yanda yorulup mola verenler,
«Hüküm yetkisi»ni kula verenler,
Ömür takviminin kör yaprağında!..

Doğruluklar dokuz köyden kovulmuş,
Eğrilikler eğlencede boğulmuş,
Sevgi zedelenmiş, huzur dağılmış,
Ömür takviminin her yaprağında!..

İnsana tuzaktır geçici pâye,
Hakk’ın rızâsına ermektir gaye,
Îman, istikamet asıl sermaye,
Ömür takviminin nur yaprağında!..

Gönül serdim bir dost gele otura,
Sığmıyor duygular üç-beş satıra,
Bir hüzünlü bakış, birkaç hâtıra,
Ömür takviminin sır yaprağında!..