GENÇLERİMİZİ EĞİTMEK

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İnsanı bir damla sudan yaratan Rabbi; ona yaşamayı isteyen bir nefis, düşünmeyi isteyen bir akıl, hissetmeyi isteyen bir kalp ve idrak etmek isteyen bir ruh vermiştir. Elbette keremi bol Mevlâ’mız insana bu mânevî ihtiyaçlarına uygun mânevî gıdalar da var etmiştir. Nefsine tecrübe edeceği çeşitli hâdiseler, aklına düşünüp fehmedecek ilimler, kalbine çeşitli hisleri tanıyacağı hâller, […]

Continue reading »

MİLLET BU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gelen karanlığa toptan uyandı, millet bu, Hilâl ve yıldızı, derhâl kuşandı, millet bu! Alevli jetlere, dev tanka oldu göğsü siper, Uzattı rengini bayrak, boyandı, millet bu! Dışarkiler dedi vur, darbe yaptı içte gâvur, Şehid şehid dedi dur, tüm adandı, millet bu! En önde; atmadı aslā ki, bir adım geriye, Bu cennet ülke için bombalandı, […]

Continue reading »

ROBOT OLMA!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir araba, âniden keskin bir virajla karşı karşıya geldi. Şoför de âniden frene bastı. Fakat fren, arabayı durduracağı yerde süratini daha da artırdı. El frenine asıldı, bu defa hız, iki katına çıktı. Meğer arabaya tuhaf bir şeyler olmuştu. Bütün işleyiş ve kontrol sistemi değişmiş, bir acayip tehlikeye dönmüştü. O hızla viraja girdi. Sonrası, […]

Continue reading »

CAN… İNSAN… MÜSLÜMAN…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Muhafazası zarurî beş esas: ➢ Can, ➢ Mal, ➢ Din, ➢ Nesil ve; ➢ Akıl… Bütün ilâhî tâlimatlar, bu korunması zarurî esaslara hizmet eder. Dînimizin ilk muhatap olduğu câhiliyye devrinin bâriz hususiyetlerinden biri, can güvenliğinin olmayışıydı. Ne bitkiler için, ne hayvanlar için ne de insanlar için. CAN Can aziz değildi, câhiliyyede. Ok atarken canlı […]

Continue reading »

YÜZAKI DERGİSİ 136. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Riyâzat, gıybetten ve haram bakıştan uzak bir oruç, seherleri ihyâ, mukabele, Kur’ân tilâveti, zekât, iftar ikramı, terâvih, sadaka, fıtır sadakası, infak heyecanı, komşulara iftar, teheccüd, cemaatle namaza devam, sohbetler, sıla-ı rahim, mânevî ziyaretler, kumanya dağıtmak, zikir, şükür, îtikâf, umre, tefekkür… Bir aylık zaman diliminde, bu kadar ferdî ve içtimâî hayırlı ibâdet ve faaliyetin bir araya geldiği başka bir […]

Continue reading »

Altyapı Yok!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Nesillerin yetişmesi bahsinde eğitim değerlendirmeleri en çok şu noktada yoğunlaştı: ‒Altyapı yok! İlim ve irfan bahsinde aynı teşhis: ‒Altyapı yok! Liyâkat ve ehliyet bahsinde aynı vurgu: ‒Altyapı yok! Tecrübe ve ustalık bahsinde aynı tespit: ‒Altyapı yok! Şahsiyet ve karakter bahsinde de aynı şikâyet: ‒Altyapı yok! Büyük hedef ve gayeler bahsinde de aynı cümle: […]

Continue reading »

Evlâtlarımızın Hakkı

YAZAR : Sami GÖKSÜN Yaz mevsiminin gelmesi ve okullarımızın tatile girmesi ile birlikte; çocuklarımızın ortaya çıkacak boş zamanlarını değerlendirmek için, anne ve babalara önemli vazifeler düşmektedir. Bu konuda yüce Rabbimiz, mes’ûliyeti olanları Kur’ân-ı Kerîm’inde şöyle uyarıyor: “Ey îmân edenler! Kendinizi ve aile efrâdınızı yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ateşten koruyunuz.” (et-Tahrîm, 6) Bu mevzuda Cenâb-ı Hak açıkça bizlere; «Ey […]

Continue reading »

YÜZAKI DERGİSİ 135. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bu zulüm çağını kapatacak, adâlet ve merhamet çağını açacak bir hamleye muhtacız. Bu modern câhiliyye devrini; hidâyet ve saâdet asrına dönüştürecek bir hamle gerek, İslâm âlemine de -aslında- bütün dünyaya da. İstanbul’un fethi, de bir çağı kapatıp bir çağı açmıştı. Hazret-i Peygamber’in müjdesi aslında bir hedefti. Zorbaların zorlu surların ardına saklandığı bir dünyayı, Fatih’in hamleleri yıktı ve yeni […]

Continue reading »

133. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Vatanından kovulmak… Gariplik… Yalnızlık… Çaresizlik… Açlık… İşin hulâsası: Dünya bir vahşeti yaşıyor. Bütün bunlar; vicdanları kanatmalı, sızlatmalı, inletmeli değil mi? Bütün bu manzaralar; merhameti coşturmalı değil mi, şefkati galeyana getirmeli değil mi? Yoksa; «İNSANLIK MERHAMETİ UNUTTU!» mu? Bu zulümlere sebep olanlar, askerî üslerinin, siyasî müttefiklerinin, petrol dertlerinin, hegemonya hastalıklarının ve müslümanlara yüzlerce yıllık kinleri yüzünden, savaşları, tahripleri ve […]

Continue reading »

ÂH ANNECİĞİM!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Kulağı göze özendirdiler, gözü de kulağa. İkisi de beynin kapısını tıklattı. Kulak atıldı önce: ‒Ey beyin! Ben de görmek istiyorum. ‒Fakat sen işitmek içinsin. ‒Ne yani, hür bir uzuv olarak benim de görme faaliyetim olamaz mı? ‒Mümkün değil, üstelik doğru da değil. ‒Hayır, mümkün ve doğru! ‒Sonun hüsran olur ey kulak! İşitme değerini […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 7