KUR’ÂN HİZMETİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA)halilgokkaya@gmail.com

-Dr. Mimar İbrahim Hakkı YİĞİT’e-

Bir niyet edelim kardeş,
Mevlâ belki nasip ede…’
Orada batmıyor güneş,
Buluşalım Medine’de…

Yesrib’de Türk Kur’ânları,
Hayran eder varanları,
Son Rasûl’ün yârânları,
Buluşalım Medine’de…

Büyük-küçük hayırlarda,
Yarışalım torun-dede,
Dünyalar güzeli orda,
Buluşalım Medine’de…

Göz nûruyla, hem de elle,
Bazen kamış, bazen telle,
Buluşmadan Azrâil’le,
Buluşalım Medine’de…

Bir vefâlı nesil olup,
Ceddine borcunu öde,
Bir bahane, fırsat bulup,
Buluşalım Medine’de…

Aherleyip yaprakları,
Bezemişler varakları,
Mürekkebin çırakları,
Buluşalım Medine’de…

Bu sayfalar, bu satırlar,
Kıymetlenir gide gide,
Asırların izleri var,
Buluşalım Medine’de…

Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman,
Nice sanatkâr kahraman,
Celil hatta olup revan,
Buluşalım Medine’de…