MİLLET BU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

seyri_yuzakidergisi-sayi139-eylul2016

Gelen karanlığa toptan uyandı, millet bu,
Hilâl ve yıldızı, derhâl kuşandı, millet bu!

Alevli jetlere, dev tanka oldu göğsü siper,
Uzattı rengini bayrak, boyandı, millet bu!

Dışarkiler dedi vur, darbe yaptı içte gâvur,
Şehid şehid dedi dur, tüm adandı, millet bu!

En önde; atmadı aslā ki, bir adım geriye,
Bu cennet ülke için bombalandı, millet bu!

Dedirdi bir daha dünyâya: İşte cengâver!
Ne mutlu, tevhide ancak inandı, millet bu!

Set oldu en kötü işgāle, kahpe imhâya,
Yenilmez aşk ile îman donandı, millet bu!

Şerefli, hür dedemin nesli, çok şükür, aynı,
Kayırdı Hak, yine Seyrî, kazandı, millet bu!

Sancaktepe / İstanbul

30 Ağustos 2016

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)